На първо четене: Бюджетната комисия одобри поправки в Закона срещу изпирането на пари

На първо четене: Бюджетната комисия одобри поправки в Закона срещу изпирането на пари

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене законопроекта за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен от Министерския съвет.

С проектозакона се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и част от Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета MONEYVAL), съобщи пред депутатите заместник-министърът на финансите Методи Методиев, цитиран от БТА. 

Едно от основните предложения е въвеждането на ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление (напр. адвокати, счетоводители, данъчни съветници). С въведените със законопроекта промени се създава задължение за вписване в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи тези дейности по занятиe.

Регламентирани са и  функциите на Комисията за финансов надзор (КФН) и Българската народна банка във връзка с упражняването на надзорни правомощия върху банките – инвестиционни посредници. Ясно са разграничени надзорните функции на всеки орган, с оглед избягване на дублирането на едни и същи правомощия от две или повече институции, пише в мотивите за промяна на закона.

"Предложените промени са от съществено значение за оценката на напредъка, който България следва да докладва във връзка с препоръките на комитета MONEYVAL, чието неизпълнение би довело до изключително негативен резултат и това би засегнало публичния и частния сектор, обясни Райна Янева, заместник директор на Дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС. 

Парламентарната Бюджетна комисия прие на първо четене и промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, внесени от Министерския съвет.
 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ