25 млн. лева за предприемачество чрез микрокредитиране от ПИБ, Микрофонд и СиС Кредит

25 млн. лева за предприемачество чрез микрокредитиране от ПИБ, Микрофонд и СиС Кредит

Фондът на фондовете подписа споразумения с Първа инвестиционна банка, Микрофонд и СиС Кредит за предоставяне на микрокредити на стартиращи и социални предприятия, лица от уязвими групи или младежи до 29 г., които имат желание да стартират собствен бизнес. Кредитите се отпускат с финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Около 850 предприятия ще могат да се възползват от предоставения ресурс в размер на повече от 25 млн. лв. Размерът на микрокредитите е на стойност от 5 000 до 48 895 лв., със срок на погасяване до 10 години и до 2 години гратисен период за погасяване на главницата по кредита. Средствата, които се предоставят от Фонда на фондовете, са с нулева лихва, а финансовите посредници прилагат пазарна лихва.

„Това е една сериозна подкрепа за бизнес начинанията на стартиращите и социалните предприятия, както и в подкрепа на цялостната политика на държавата по отношение на пазара на труда. Целта на инструмента е да подобриcм достъпа до финансиране на малките предприятия и на лицата от уязвимите групи“, коментира изпълнителният директор на Фонда на фондовете Александър Георгиев.

„Вярваме, че възможностите за микрокредитиране на предприемчиви хора, които в рамките на собственото си населено място, могат да направят малка семейна фирма, е добър начин за създаване на заетост и подкрепа на иновативни мислещи хора, които искат да развиват свой бизнес“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ