5,5% е била безработицата през второто тримесечие на 2018 г.

5,5% е била безработицата през второто тримесечие на 2018 г.

5,5% е била безработицата през второто тримесечие на 2018 г.

През второто тримесечие на 2018 г. броят на безработните е 182,2 хил., от които 109,8 хил. (60,3 на сто) са мъже и 72,4 хил. (39,7 на сто) - жени, съобщи Националният статистически институт(НСИ).

Коефициентът на безработица е 5,5 на сто и в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0,8 процентни пункта, като при мъжете намалението е от 6,9 на 6,1 на сто, а при жените - от 5,7 на 4,7 на сто.

От всички безработни лица 13,6 на сто са с висше образование, 49,1 на сто - със средно, и 37,3 на сто - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2,4 на сто за висше образование, 4,8 на сто за средно образование и 16,1 на сто за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 106,3 хил., или 58,4 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 3,2 на сто, като в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0,3 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 3,7 на сто, а при жените – 2,6 на сто.

От общия брой на безработните 35,1 хил., или 19,3 на сто, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9,3 на сто - с 0.2 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 10,3 на сто - с 0,2 процентни пункта по-висок спрямо второто тримесечие на 2017 г., докато при жените коефициентът намалява с 1,0 процентен пункт и достига 7,8 на сто.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ