Безработицата през януари е най-ниската от 2010 г. насам

Безработицата през януари е най-ниската от 2010 г. насам

Безработицата през януари е най-ниската от 2010 г. насам

Безработицата през януари е 8,2 на сто, съобщават от Агенцията по заетостта. Това е най-ниското й равнище през този месец от 2010 г. В сравнение с януари 2016 г. безработицата се е понижила значително - с 2 процентни пункта. Спрямо декември миналата година показателят се е повишил с 0,2 процентни пункта.

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през януари е 269 749. Той нараства с 3.3 на сто спрямо предходния месец, но в сравнение с януари 2016 г. броят им съществено намалява - с 64 821 души или 19.4 на сто по-малко.

През януари работа са започнали общо 13 374 безработни , от които 12 790 - на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 584 безработни. От тях 154 са започнали работа по програми и мерки за заетост от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 430 безработни.

В бюрата по труда са заявени 12 532 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 9 260, които са 73,9 на сто от всички заявени свободни работни места през месеца. В сравнение с януари миналата година броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 10,3 на сто или с 1291 броя.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор се регистрира в преработващата промишленост (4124), търговията (1832), административните и спомагателни дейности (1111), транспорта, складирането и пощите (595), хотелиерството и ресторантьорството (585), образованието (550), строителството (458) и др.

Най-търсените професии в бюрата по труда през януари са продавач-консултанти, машинни оператори, шивачи, учители, шофьори, медицински сестри и други.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ