„Елаците-Мед“ поставя нови стандарти в индустрията

„Елаците-Мед“ поставя нови стандарти в индустрията

„Елаците-Мед“ поставя нови стандарти в индустрията

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД: Трансформираме всички свои дейности, като се стремим да постигаме ефективно оползотворяване на енергийните източници

- Компанията е с 46-годишна история, от които 22 в Група ГЕОТЕХМИН. Кои са най-важните ѝ постижения през последните години?

- „Елаците-Мед“, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН, е успешно развиваща се и ресурсно ефективна компания със значими постижения във всички аспекти на управлението на минните процеси. През последните години нашите усилия са насочени към максимално оползотворяване на изчерпаемите природни ресурси, както и към намаляване на количествата минен отпадък от добива. През периода 2020–2021 г. увеличихме капацитета в процеса на смилане в Обогатителния комплекс, което ни даде възможност за преработване на руди с ниско съдържание на мед. Проектът е от ключово значение за осигуряване на непрекъснатостта на производствения процес. Очакваният резултат от тази инвестиция е към 2031 г. да се намали количеството на минния отпадък, депониран в съоръжението, което е залегнало в плана за управление на тези отпадъци.

Друг значим за дейността ни проект бе въвеждането в експлоатация през 2019 г. на нов допълнителен флотационен ред в Мелнично-флотационния цех. Бих добавил и проекта, с който спечелихме награда от Българската минно-геоложка камара през 2019 г. Ние сме една от първите компании в Европа, приложили в хвостохранилище „Бенковски-2“ иновативна технология за обезводняване и уплътняване на депониран отпадък с помощта на специализираната машина MudMaster с цел повишаване стабилитета на съоръжението. Продължаваме да изпълняваме и програмите си за рекултивация на освободените от дейност терени на съоръженията за минни отпадъци в съответствие с най-добрите световни практики. Тази година предстои да рекултивираме само на хвостохранилище „Бенковски-2“ над 117 дка, като до момента сме осъществили техническа и биологична рекултивация на над 290 дка от въздушния откос на хвостохранилище „Бенковски-2“ и над 300 дка от източното съоръжение за минни отпадъци на рудник „Елаците“. Реализираме нови постижения и в областта на дигитализацията на минните процеси. Нашите специалисти разработиха иновативен продукт – приложение за смартфони, което предоставя богата производствена и оперативна информация директно на мобилните апарати на служителите в реално време.

[[{"fid":"379284","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":419,"width":801,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Новата 12-а мелница в Мелнично-флотационния цех, чрез която се повишава енергийната ефективност. Снимка: Архив/ Елаците-Мед

- В каква посока ще се трансформира бизнесът на минната индустрия, така че да отговори на изискванията за въглеродна неутралност? Какви инвестиции правите в тази посока?

- Зелената сделка е тема, която вълнува всяко производство. Ние трансформираме всички свои дейности, като се стремим да постигаме ефективно оползотворяване на енергийните източници, които се използват в „Елаците-Мед“. До момента сме автоматизирали изцяло производствените системи, преминахме на отопление на газ, въведохме в експлоатация и нова минна механизация с двигатели „Евро 6“. В момента „Елаците-Mед“, на ниво корпоративна Група ГЕОТЕХМИН, участва в инвестиционна програма за възобновяеми енергийни източници с цел осигуряване на производството на голяма част от потребяваната от компанията електрическа енергия. С изпълнение на мерките, предвидени в инвестиционната ни програма, през последните години сме спестили над 4800 MWh/год., което се равнява на спестени над 6300 t/год. СО2 емисии.

- Как се справихте с пандемията и какви мерки предприехте за превенция на служителите си?

- От началото на пандемията от Covid-19 предприехме всички мерки за превенция, осигурихме и възможност за служителите да си правят тест за антитела, както и да се ваксинират на работното място. В „Елаците-Мед“ започна работа нов здравен център в Рудодобивния комплекс, осигуряващ 24-часова медицинска грижа за служителите. През настоящата година предстои изграждането на такъв здравен център и на територията на Обогатителния комплекс.

- Какви са политиките на „Елаците-Мед“ за задържане на служителите на работа и за привличане на нови?

Осигуряваме работа на над 2 хил. служители от региона на Етрополе и Средногорието. Привличаме и задържаме нашите служители с възможностите за кариерно развитие – част от тях са започнали като специалисти и в момента са на различни ръководни позиции. Имат възможност за работа с най-съвременните технологии в света. Нашите специалисти участват в обмен на опит с колеги от други големи световни минни компании, участват в авторитетни научни конференции и форуми в областта на минното дело и работят с научни екипи по иновативни разработки. Смятам, че не по-малко важен е фактът, че компанията е отговорен, коректен и социално ангажиран работодател към своите служители.

С цел привличане на млади специалисти провеждаме лятната Стажантска програма за обучаващи се в инженерни специалности. Над 50 младежи вече започнаха работа в дружеството след проведен стаж при нас.

- В Средногорския край са позиционирани едни от най-големите и успешни компании в България. Как вие помагате за развитието на местните бизнеси и общности?

- Като голям работодател за нас е въпрос на отговорност да осигурим достоен живот и потенциал за развитие както на семействата на нашите служители, така и на жителите на общините, където те живеят. Затова ръководството на компанията работи в сътрудничество с местните власти, като подпомага значими за хората проекти.

През 2020 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД, предложихме на петте общини – Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч и Златица, да подпомогнем тяхното по-бързо възстановяване от последствията от пандемията. Бяха подписани рамкови споразумения по благотворителната програма „Българските добродетели“ и съвместно с нашите колеги от „Геотехмин“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“ и с местните власти реализирахме редица проекти в областите образование, здравеопазване, рехабилитация на инфраструктурата и околната среда.

#Елаците-Мед  #Група ГЕОТЕХМИН  #Дигитализация  #КСО  #Българските добродетели 

Емилия Иванова. Текст от бр. 08 на сп. "Мениджър"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новият главен секретар на МВР: Ще предложим праг до 0,5 промила зад волана
McDonald's  вдига таксите за нови франчайз ресторанти в САЩ за първи път от близо 30 г.
Ивайло Вълчев e кандидатът за кмет на София от "Има такъв народ"
bTV със светкавична позиция след номинацията на Хемикян, въвежда още мерки за безпристрастно отразяване на изборите
Почина босът на мафиотския клан Коза Ностра Матео Денаро
Lego се отказва от производството на тухлички от рециклирана пластмаса
Седмичен хороскоп: Звездите за бизнеса от 25 септември до 1 октомври
Канада се извини, след като в парламента бе почетен ветеран, воювал на страната на нацистите