Къде се строи най-много в България?

Къде се строи най-много в България?

Къде се строи най-много в България?

Най-много нови сгради се строят в областите Пловдив, София (столица), Варна, Бургас. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според тях през второто тримесечие на 2018 г. в област Пловдив е започнало строителството на 156 жилищни и 77 други сгради; София (столица) - 188 жилищни, 7 административни и 34 други сгради; Варна - 125 жилищни, 3 административни и 39 други сгради; Бургас - 101 жилищни и 42 други сгради.

През второто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 1 128 жилищни сгради с 6 195 жилища в тях и с 812 169 кв. м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси с 26 136 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 724 други сгради с 545 449 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 56%, жилищата в тях - с 49%, а общата им застроена площ - със 70,5%. Започнатите административни сгради също са повече (с 38,9%), както и общата им застроена площ - с 15,5%. Броят на започнатите други видове сгради нараства с 55%, а тяхната РЗП - с 27,2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 11,9%, но жилищата в тях се увеличават с 61,2%, както и разгънатата им застроена площ - с 54,4%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, докато тяхната РЗП нараства над два пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 43,3%, а разгънатата им обща застроена площ - с 31,7%.

Издадени разрешителни

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 476 жилищни сгради с 8 178 жилища в тях и 1 023 667 кв. м разгъната застроена площ, на 32 административни сгради/офиси с 34 350 кв. м РЗП и на 1 274 други сгради с 959 613 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 27%, жилищата в тях - с 30,9%, а общата им застроена площ - с 25,5%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради също се наблюдава нарастване съответно с 23,1 и 24,2%, а общата им застроена площ е повече с 3,8 и 50,3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 10,4%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 40,6%, а разгънатата им застроена площ - с 31%. Издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради са по-малко съответно с 20 и 35,3%. Същевременно РЗП на административните сгради намалява с 53,6%, докато на другите сгради е с 1,2% повече.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 223, София (столица) - 216, Варна - 133, и София - 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 168, Пловдив - 1 319, Варна - 713, и Кърджали – 501.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ