Разходите за заплати нарастват с 11,9% на годишна база в края на 2019 г.

Разходите за заплати нарастват с 11,9% на годишна база в края на 2019 г.

Разходите за заплати нарастват с 11,9% на годишна база в края на 2019 г.

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11,9%  през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо същият период на 2018 г. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Това е увеличаване на темпото на растеж спрямо третото тримесечие, когато бе отчетен ръст от 10%

 Увеличението в индустрията е с 1,5%, в услугите - с 1,5%, и в строителството - с 14,5%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2019 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 19,6%, „Други дейности“ и „Образование“ - по 16,7%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 11,7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12,9%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 19,3% за „Операции с недвижими имоти“ до 4,0% за „Добивна промишленост“.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ