Спад в промишленото производство и строителството, търговията на дребно остава без промяна

Спад в промишленото производство и строителството, търговията на дребно остава без промяна

По предварителни данни през юни 2019 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1,9% в сравнение с май 2019 година, съобщава Националния статистически институт(НСИ).

През юни 2019 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство показва спад от 3,6 на сто спрямо съответния месец на 2018 година.

На годишна база спад на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 20,0 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,6 на сто, и в преработващата промишленост - с 1,7 на сто.

По-значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 47,1 на сто, производството на основни метали - с 21,0 процента, производството на облекло - с 11.8 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1,4 на сто.

Най-голямо увеличение е отчетено при: печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 15,2 на сто, производството, както и при производството на компютърна и комуникационна техника,електронни и оптични продукти - с 10,3 на сто.

Същевременно с това, индексът на продукцията в сектор "Строителство" през юни 2019 г., изчислен въз основа на сезонно изгладени данни , е с 0,5 на сто под равнището от предходния месец, сочат предварителни данни на НСИ.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 1,5 на сто на строителната продукция през юни 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 година.

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2019 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени запазва нивото си от май, когато бе регистриран спад от 0,3%.

На годишна база оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, също е без изменение през юни.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ