ЕС представи пътна карта за поетапна отмяна на противоепидемичните мерки

ЕС представи пътна карта за поетапна отмяна на противоепидемичните мерки

ЕС представи пътна карта за поетапна отмяна на противоепидемичните мерки

Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел представиха днес пътна карта за постепенна отмяна на противоепидемичните мерки, които бяха взети срещу на разпространението на коронавируса. Като отчита, че всяка държава има свои особености, европейската пътна карта установява следните основни принципи: 

1. Подбирането на подходящия момент е от основно значение. При преценката дали е настъпил моментът да се започне разхлабване на мерките от ЕК препоръчват да се прилагат следните критерии:

 • Епидемиологични критерии, които да показват трайно намаляване на разпространението на болестта и стабилизиране за продължителен период от време;
 • Наличие на достатъчен капацитет на системите за здравеопазване, например като се отчитат степента на запълване на интензивните отделения и наличието на медицински персонал и материали;
 • Подходящ капацитет за наблюдение, включително капацитет за масово тестване с цел бързо откриване и изолиране на заразените лица и капацитет за локализиране и проследяване.

2. Европейски подход. Въпреки че моментът и условията за отмяна на противоепидемичните мерки се различават в отделните държави членки, трябва да има обща рамка, която да се основава на:

 • Достиженията на науката с фокус върху общественото здраве, като се отчита, че премахването на ограничителните мерки изисква да се постигне баланс между ползите за общественото здраве и социалните и икономическите последици;
 • Координация между държавите членки, за да се избегнат отрицателни последици. Това е въпрос от общоевропейски интерес.
 • Уважение и солидарност. Това е от съществено значение както за здравните, така и за социално-икономическите аспекти. Като минимум, преди да отмени мерките всяка държава членка следва да уведоми своевременно другите държави членки и Комисията и да вземе предвид тяхното мнение.

3. Поетапната отмяна на изолацията в домашни условия изисква съпътстващи мерки, сред които:

 • Събиране на хармонизирани данни и разработване на надеждна система за докладване и проследяване на лицата, между които е имало контакт, включително с помощта на цифрови инструменти с пълно зачитане на неприкосновеността на данните;
 • Увеличаване на капацитета за тестване и хармонизиране на методиките за тестване. Комисията, като се консултира с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, днес прие насоки относно различните диагностични тестове за коронавирус и техните характеристики;
 • Увеличаване на капацитета и устойчивостта на националните системи за здравеопазване, по-специално за справяне с предвижданото нарастване на заразите след отмяната на ограничителните мерки;
 • По-нататъшно укрепване на капацитета за осигуряване на медицинско оборудване и лични предпазни средства.
 • Разработване на безопасни и ефективни лечения и лекарства, както и разработване и ускоряване на въвеждането на ваксина, която да сложи край на коронавируса.

В пътната карта са изброени конкретни препоръки за следващите стъпки, които държавите членки трябва да обсъдят при подготовката за отмяна на противоепидемичните мерки:

 • Постепенно предприемане на действията за отмяна на мерките. Това трябва да се случва поетапно, като между отделните етапи трябва да има достатъчно време, за да се прецени въздействието.
 • Мерките от общ характер трябва постепенно да станат целенасочени. Например защита на най-уязвимите групи за по-дълъг период от време; улесняване на постепенното възобновяване на необходимите стопански дейности; засилване на редовното почистване и дезинфекция на транспортните центрове, магазините и работните места; замяна на общите извънредни положения с по-целенасочени действия от страна на правителството, за да се гарантират прозрачност и демократична отчетност.
 • Контролът по вътрешните граници също трябва да се отменя координирано. Ограниченията за пътуване и граничният контрол следва да бъдат премахнати, след като епидемиологичната обстановка в граничните региони се уеднакви в достатъчна степен, препоръчват от Брюксел.
 • През втория етап външните граници може да бъдат отворени, след преценка на картината с разпространението на вируса извън ЕС.
 • Възобновяването на стопанската дейност също трябва да се извърши постепенно: съществуват няколко модела, които може да бъдат приложени, например дейности, подходящи за извършване чрез дистанционна работа, икономическо значение, работа на смени и др. От ЕК са категорични, че не е уместно цялото население да се връща едновременно по работните си места.
 • Поетапно ще се облекчава и режимът за събиранията на хора, като се вземат предвид особеностите на различните видове дейности, като например: училища и университети; стопанска дейност (продажби на дребно), с евентуално степенуване; мерки във връзка със социалните дейности (ресторанти, кафенета), с евентуално степенуване; масови събития.

Усилията за предотвратяване на разпространението на вируса трябва да продължат, като се провеждат кампании за повишаване на осведомеността с цел насърчаване на населението да поддържа въведените добри практики за засилена хигиена и социалното дистанциране, посочват от Брюксел.

Непрекъснато наблюдение и контрол над ефекта от мерките и готовност за връщане към по-строги противоепидемични мерки, ако е необходимо, препоръчват още от ЕК

Постепенната отмяна на противоепидемичните мерки трябва да бъде съпътствана от стратегическо планиране на възстановяването за съживяване на икономиката и продължаване на курса към устойчив растеж. Това включва създаване на условия за двойния преход към по-екологично и цифрово общество и извличане на всички поуки от настоящата криза във връзка с готовността и устойчивостта на ЕС.  За тази цел Комисията ще разработи план за възстановяване въз основа на преработено предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка) и на актуализираната работна програма на Комисията за 2020 г, казват в заключение от ЕК.

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ