Половината от пълнолетното население на ЕС е с наднормено тегло

Половината от пълнолетното население на ЕС е с наднормено тегло

Малко повече от половината (53%) от пълнолетното население на ЕС е с наднормено тегло, като цели 17% страдат от затлъстяване. Това сочат данните за 2019 г. на европейската статистическа служба Евростат.

Прочуването е на база на индекса на телесната маса (Body Mass Index - BMI), който използва височината и теглото на човек, за да изчисли мазнините в организма.

Според анализа 45% от пълнолетното население на ЕС е с нормално тегло, а 3% с тегло под нормата.

В България с наднормено тегло е 55% от пълнолетното население, което е малко над средното ниво за ЕС. Най-висок дял на хората с наднормено тегло се наблюдава във Хърватия и Малта -  по 65%, следвани от Чехия и Унгария – по 50%. Най-нисък е този показател в Италия (45), Франция (47%) и Люксембург (48%).

[[{"fid":"377585","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":2500,"width":2500,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Анализът разкрива и ясна тенденция при нивата на образование – делът на хората с наднормено тегло намалява с повишаването на образователното ниво. Докато делът на възрастните с наднормено тегло сред хората с ниско образование е 59%, при тези със средно образование той е 54%, а при висшистите – 44%.

Във всички страни членки на ЕС делът на мъжете с наднормено тегло е по-голям от този на жените, като най-драстични разлики се наблюдават в Люксембург (59% от мъжете срещу 38% от жените), Чехия (70% срещу 51%), Кипър (59% срещу 41%) и България (68% срещу 48%).  

С изключение на възрастовата група над 75 години, делът на хората с наднормено тегло нараства заедно с повишението на възрастта. В групата 18 до 24 г. с наднормено тегло са само 25%, докато във възрастовата 65 до 74 г. става въпрос за цели 66% от жителите на ЕС. Ситуацията е същата е сходна и при страдащите от затлъстяване – 6% срещу 22% при същите две групи.

[[{"fid":"377586","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":2481,"width":3509,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ