Едва 19% от работодателите ще наемат персонал през следващите 2 месеца

Едва 19% от работодателите ще наемат персонал през следващите 2 месеца

Едва 19% от работодателите ще наемат персонал през следващите 2 месеца

През следващите месеци се очаква застой при наемането на персонал, който обаче ще бъде по-слаб от този в първите месеци на 2014 г. 75% от работодателите у нас не планират да наемат персонал през второто тримесечие на годината. 19% очакват увеличение на числеността на персонала, а 5 на сто предвиждат намаление, показва обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта. Проучването е проведено чрез интервюта на представители на 750 работодатели в България.

Въпреки песимистичното настроение на работодателите, нетният обзор на заетостта е със значително подобрение от 13 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2014 и с 2 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.

Очаква се персоналът да се увеличи във всички пет региона през второто тримесечие на 2014 г. Най-високи перспективи за наемане на персонал има в района на Русе, а най-ниски – в София.

Намеренията за наемане се засилват във всички пет региона в сравнение с първото тримесечие на 2014 г. Най-видимо подобрение с 25 процентни пункта се отчита в Бургас. Плановете за наемане са значително по-силни в Русе и Варна, където прогнозите се подобряват със съответно 17 и 13 процентни пункта. Прогнозата за София е с 8 процентни пункта по-силна, докато увеличение от 5 процентни пункта се отчита в Пловдив.

В сравнение с второто тримесечие на 2013 г., прогнозите се повишават в три от петте региона. В Русе работодателите отчитат увеличение от 13 процентни пункта, а прогнозата за Бургас е 7 процентни пункта по-висока.

Въпреки това, перспективите за наемане отслабват както в Пловдив, така и във Варна - съответно с 5 и с 3 процентни пункта.

Работодателите във всички от 10-те посочени икономически сектора очакват увеличаване на личния състав през следващото тримесечие. Най-силни перспективи за наемане се отчитат в сектора Ресторанти и хотели, както и във Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги. Оптимистични планове за наемане се предвиждат и в други два сектора: Транспорт/ Складове/ Комуникации и Земеделие, лов, риболов и горско стопанство. Най-слаби прогнози за наемане се очакват в сектора на строителството

Перспективите за наемане се засилват във всички десет индустриални сектора през следващото тримесечие, спрямо предходното тримесечие. Има рязко покачване на прогнозата с 49 процентни пункта в сектора на ресторантите и хотелите. В сектора минно дело работодателите отчитат подобрение от 20 процентни пункта, а прогнозите са по-силни с 18 процентни пункта в сектора на Транспорт/ Складове/ Комуникации.

Намеренията за наемане се подобряват с 11 процентни пункта в сектора на Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги и с 10 процентни пункта в сектора на Електричество, газ и водоснабдяване.

В сравнение с второто тримесечие на 2013 г., перспективите за наемане се подобряват в четири от 10-те индустриални сектора. Най-забележителни увеличения в прогнозите от 19 и 15 процентни пункта се отчитат съответно в сектора Ресторанти и хотели и в сектора Транспорт/ Складове/ Комуникации. Въпреки това, намеренията за наемане отслабват в четири сектора, най-вече с 22 процентни пункта в сектора Строителство.

Коментари
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ