Коментари

Как да ставаме по-богати всеки ден

Как да ставаме по-богати всеки ден

Ние си говорим за богатство най-вече в бъдеще време, когато ще имаме толкова много пари, че ще се чудим какво да ги правим. В същото време, все още на хората с по-голямо състояние в България не се гледа с добро око, въпреки че всички искаме да сме на тяхно място. В тази статия ще ви разкажа за няколко начина да увеличаваме богатството си всеки ден с малки стъпки, а не да чакаме съдбата да се погрижи за това.

Колко всъщност сме богати?

Когато задам този въпрос, повечето отговори са от типа „Сравнително добре съм осигурен“, „Справям се горе-долу“, „Имам малко пари в банка за черни дни“ и „Не се оплаквам, купувам си каквото реша“. Има и малко по-конкретни като „Карам кола за 60,000 лева, ти как мислиш, дали съм богат?“ и „Апартаментът ми е дизайнерски и струва 150 000 евро“. Досега не съм чул едно конкретно число, от което да разбера колко е богат даден човек.

Американците са го измислили – казва се нетна стойност (или богатство). Изчислява се много лесно и показва колко „струваме“ в момента – от активите ни изваждаме нашите задължения (пасиви). За да е по прегледно и да отразява същността на нашата нетна стойност, аз съм разделил активите и пасивите на лични и финансови. Първите са тези неща, които използваме за лични цели като жилище, автомобил, обзавеждане, техника и други. От тях не изкарваме пари. Ако сме ползвали заеми за тяхната покупка (като ипотечен кредит за покупка на жилище или лизинг на автомобила), ги записваме от дясно в личните пасиви. Там са и всички неплатени битови сметки и други задължения.

Истинските активи са тези, които ни носят доходи, кръстил съм ги „финансови“. В тях се включват депозити, акции, дялове от взаимни фондове, имоти с инвестиционна цел, земеделска земя и всички останали, които имат някаква текуща стойност и ще ни донесат ползи в бъдеще. Ако сме ползвали кредити за тях (има много такива случаи вече), ги записваме от дясно на таблицата.

Разликата между активите (лични и финансови) и пасивите (лични и финансови) е нашата нетна стойност. За да е още по-ясно, ще дам един пример:

Лични активи

Жилище – 150 000 лева (текуща цена)

Автомобил – 10 000 лева (текуща цена)

Обзавеждане и битова техника – 16 000 лева (текуща цена)

Лични пасиви

Ипотечен кредит – 132 000 лева (остатък към днешна дата)

Потребителски кредит - 28 000 лева (остатък към днешна дата)

Задължения по кредитни карти – 9000 лева (остатък към днешна дата)

Овърдрафт – 4000 лева (остатък към днешна дата)

Финансови активи

Депозит в банка – 15 000 лева

Финансови пасиви

Няма

Събираме активите и получаваме сумата от 191 000 лева. Пасивите са 173 000 лева. Нетната стойност в този случай е 18 000 лева. Малко или много, е въпрос на гледна точка, но това е сумата, която ще ни остане, ако днес продадем всичките си активи и погасим всичките си задължения.

Кога ставаме по-богати

Мисля, че отговорът е очевиден – когато увеличаваме активите и намаляваме пасивите. Нетната ни стойност нараства само в следните случаи: покачване на пазарната цена на активите, добавяне на активи за сметка на дохода, получаване на наследство или подарък, или някой да ни опрости или намали задълженията.

Има две ситуации, при които не ставаме по-богати, въпреки че много хора си мислят точно това. Първата е при погасяване на кредити с налични пари. В този случай, просто намаляват активите (парите) и със същата сума се намаляват и пасивите (заемите), а нетното ни богатство остава непроменено в този момент. Втората ситуация е когато инвестираме със спестени пари. И в този случай не ставаме по-богати, защото заменяме един актив с друг (пари за акции, например). И в двата описани варианта, ползите ще дойдат в един по-късен етап, а не в момента на операцията.

Как да увеличим нетната си стойност

Аз вече описах начините, но да ги разгледаме по-подробно:

Спестяване: Когато отделяме част от текущия ни доход и не си купуваме вещи с него, нашето богатство се увеличава. Колкото и невероятно да ни се струва, този начин е най-сигурният, за да расте нетната ни стойност. Ако харчим всичко, което получаваме, трябва да се надяваме на чудо, за да имаме повече пари. А дори те да дойдат от някъде, ние ще ги загубим много бързо. Не е лесно да имаш пари и да не си купиш нещо с тях, а да помислиш за бъдещето, но това е пътят към богатството.

Покупка на финансови активи, а не на лични: Ако си купим автомобил с пазарна цена от 20 000 лева, след една година той ще струва не повече от 15 000 лева (още с излизането си от магазина губи 20% от стойността си). Ами, ако си купим скъпи дрехи за 1000 лева? След една година те няма да струват почти нищо. Така, само с тези две покупки ние сме обеднели с над 6000 лева за една година. Причината е ясна – вещите се обезценяват много бързо и ни намаляват нетната стойност.

Ако вместо вещи, вложим парите си в истински инвестиции, те имат възможност да увеличават цената си в бъдеще. Например, ако си купим дялове от взаимен фонд за 1000 лева, след една година може да са станали 1200 лева, а след 5 години – 2500 лева. Това ще увеличи нашето нетно богатство.

Избягване или по-бързо погасяване на кредити: Както разбрахме, нашето нетно богатство не се състои само от активи, а трябва да извадим пасивите. Това е и причината много успешни и известни хора да не са от най-богатите в света. Дори да имат милиарди в банковата си сметка, ако задълженията им са в същия размер, те не са с по-голяма нетна стойност от нас.

Начинът, от който най-бързо обедняваме е да си купуваме вещи с кредит. Така губим пари по два начина. Първо, от бързото обезценяване на личните активи, и второ от лихвите, които плащаме на банката. Покупката на нов телефон за 1500 лева с бърз заем, може да намали нетната ни стойност с над 1300 лева само за една година.

Въпреки че предсрочното цялостно или частично погасяване на кредити, не влияе върху текущото ни богатство, ефектът в бъдеще ще се усети осезаемо и това ще ни направи по-богати.

За какво ни е нужно да знаем нетната ни стойност?

За да се хвалим във Facebook. Шегувам се. Тя ни е нужна, не за да се сравняваме с някой друг, а да следим развитието си. Нетната ни стойност е единствения универсален измерител на нашето богатство и е добре да я изчисляваме поне веднъж на 6 месеца. От моя опит, мога да кажа, че през 20-те ни години, тя е много малка, а може и да е отрицателна. Тогава се създава семейството, купува се първата кола, осигурява се дом, и се харчи всичко, което получаваме.

Ако се изгради стабилна система за спестяване и инвестиране в началото на 30-те ни години, когато навършим 40, ще имаме една доста добра нетна стойност, която може да увеличим през следващите ни активни години. Знам, че старостта и пенсионирането са далечни за много от нас, но те ще дойдат и по-добре да сме подготвени. Да не говорим, че е много по-добре да сме богати, отколкото бедни… по чисто финансови причини.

А каква е вашата нетна стойност? Увеличило ли се е богатството ви през последните 5 години или е намаляло? Какво ще направите, за да станете по-богати в бъдеще?

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ