Печели от интернета на нещата

Печели от интернета на нещата

35 млрд. свързани към интернет устройства ще има в света през 2020 г., в България ще са милиони. Миниатюрни уреди, логнати в глобалната мрежа, ще променят не само ежедневието ни, но и начина на работа на бизнеса, инфраструктурата, управлението на хора и връзките с клиентите. Това означава, че пред мениджърите се откриват нови възможности - както във всичко, когато си сред първите, печелиш най-много. Концепцията за свързаните устройства получи популярното наименование “интернет на нещата” - Internet of the Тhings (IoT). Най-различни активи на компаниите ще се превърнат в интелигентни, свързани обекти, които общуват със софтуерни приложения и системи, с хората и помежду си. IoT свързва миниатюрни обекти като датчици за температура, осветеност, движение с огромни сградни инсталации, машини, индустриални и градски инфраструктури.

Основен двигател на ръста на нововъзникналата индустрия на интернета на нещата ще бъдат бизнес приложенията. Изцяло безжичните решения дават гъвкавост при проектиране, изпълнение,

обслужване на системите. Ползите за бизнеса идват от намалени разходи, повишена удовлетвореност на клиентите, предлагане на нови продукти, подобряване на безопасността и сигурността. Ето някои конкретни нови възможности:

Управление на имоти

През последните години моделът за професионално управление на имоти се наложи успешно. Специализираните компании бързо и лесно могат да се възползват от интернета на нещата и да предложат нови услуги с добавена стойност на собствениците. Например за намаляване на разходите по поддръжка на общите части или за повишаване на комфорта в апартаментите. Чрез изцяло безжични системи, без разрушаване, къртене и т.н. може да бъдат решени проблеми, свързани с ефективно управление на отоплението, с охлаждане, вентилация, осветеност, сигурност и безопасност. Предлагат се безжични системи, които са с надеждност на индустриално ниво и десетки пъти по-евтини от традиционните изградени с километри кабели. Резултатът от въвеждането

им е повишаване качеството на имота, както и допълнителни приходи за компаниите от услуги.

Търговски вериги

Независимо дали става дума за вериги от квартални магазини, или огромни супермаркети, управлението на голям брой отдалечени обекти не е много лесна задача. Интернетът на нещата решава проблеми както свързани с експлоатацията на помещенията, така и с оборудването. Например наблюдението и контролът на температурата в хладилниците и фризерите. Тук всяка грешка води до загуби от повредена стока или санкции на регулаторни органи. Чрез сензор за температура, свързан към интернет, може и най-старият хладилник да се превърне в интелигентен уред. Нещо повече, чрез пренос на данни през обществените мобилни мрежи може да се контролират обекти, разположени на открито и дори в движение.

Друго интересно приложение е съставянето на динамична карта (heat map) на движението на клиентите в магазина и местата, където се задържат най-много. Маркетинг отделът получава

незабавно информацията за интереса към промоции в различните магазини и може бързо да размества продуктите, като ги поставя на най-доброто място в магазина, и да променя цените в зависимост от търсенето.

Хотели

Всички сме свикнали, като влезем в хотелска стая, да поставяме карта в превключвател до вратата, за да пуснем електричеството. Представете си умни сензори за управление на отопление и осветление в стаята, свързани със системата за резервации на хотела. Задава се температура на въздуха само когато стаята ще бъде използвана. Резултатът е икономия на енергия за отопление и охлаждане. Най-голяма би била ползата за хотелите в планинските райони на България, в преходните сезони, когато стаите не са изцяло заети.

Складове и логистика

С интернета на нещата може лесно да бъде контролирана средата за съхранение и транспорт. Моментално се известяват отговорните служители, ако има отклонение от предварително зададените

параметри - движение, влага, наводнение, дим. Системата може да бъде инсталирана за час-два на минимална цена.

Преструктуриране и оптимизиране

Посочените по-горе примери дават илюстрация как мениджърите могат да подобрят традиционния начин на правене на бизнес. Интернетът на нещата дава възможност за оптимизация и за натрупване на все повече информация за процесите по веригата за производство и дистрибуция. Наличието на евтини, мощни ресурси за изчисления позволява анализ на исторически натрупаната информация. В резултат може да се автоматизират процеси, като се вземат решения, базирани на статистически данни, чрез включването на изкуствен интелект и самообучение на системите. Звучи сложно, но не е. Представете си система, която се самообучава за реалното начало и край на работния ден, заетостта на помещенията в сградата, активността на служителите при ползване на различни уреди. Всичко това се комбинира с контрол на температурата, качество на въздуха, осветеност на ниво отделно помещение в офиса. Изключват се всички уреди “енергийни вампири” през 16-те часа в денонощието неработно време и през 114-те почивни дни в годината. В резултат намаляват сметките за енергия, повишава се комфортът в помещенията, както и сигурността на

бизнеса.

Свързване с ERP

Всички големи доставчици на решения за управление на ресурсите на предприятията предлагат възможност за интегриране на съществуващите бизнес системи с потоци информация от сензори. Най-прост пример за интеграция е да броите чрез интернет на нещата хората, влезли във всеки един магазин, и да ги отнесете към броя и обема на продажбите за деня или месеца. Изключително лесно действие за измерване на ефективността на търговския персонал.

Откъде да започнем

Ако още нямате проект за използване на интернета на нещата във вашата компания, следвайте този прост план. Поставете темата на среща на мениджмънт екипа. Направете брейнсторм за процеси, които се забавят или не могат да бъдат изпълнени, защото информацията за определени събития се забавя или въобще липсва. Под "събития" имам предвид всичко, което бихте искали

да знаете по време на производството, транспорта, складирането, продажбата и следпродажбеното обслужване на клиентите. Когато става въпрос за физически обекти, това може да бъде място, на което те се намират в определен момент, заобикаляща среда, взаимодействие с други обекти и процеси. Когато става въпрос за услуги и работа с клиенти, това може да бъде всяка комбинация от събития, възникващи в точката на продажба и в системите за отчитане на продажбите. Определете и документирайте изискванията си и проверете за готови решения или пък за външен изпълнител за разработка. След избор на доставчик внедряването е като всеки нов проект на компанията.

Въпросът не е дали мениджърите в България ще трансформират бизнеса чрез интернета на нещата, а кога. Свързаните устройства ще дадат нова сила на всяко предприятие.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ