Другите 4Р в маркетинга

Другите 4Р в маркетинга

Другите 4Р в маркетинга

Всеки маркетолог знае класическите 4Р в маркетинга – product (продукт), price (цена), promotion (промоция) и place (пласмент). Този маркетинг микс е ценна основа, над която да надграждаме, но Карън Рипъргър от ReportLinker споделя още една концепция – 4-те “P” на т.нар. intelligence journey или разузнавателното пътешествие, в което включва purpose (цел), people (хора), process (процес) и publish (публикуване).

Стъпка едно: Purpose (цел)

Тук определяме от какво имаме нужда за нашето разузнавателно пътешествие. Според речника на Оксфорд думата “purpose” означава „причината, поради която нещо е направено или създадено или съществува“. Какви са вашите цели и желани резултати?

Адресирането им може да ви помогне. Тук е важно да се възползвате от прогнозните срокове, възможните резултати, предложения бюджет.

Стъпка две: People (хора)

Тук трябва да определите кой се нуждае от това, което правите, независимо дали е в подкрепа на разработване на продукти, маркетингова кампания, пазарна оценка, стратегическо планиране. За да бъдете успешни трябва да сте изградили мрежа и взаимоотношения.

Стъпка три: Process (процес)

Тук трябва да определите как събирате, синтезирате и анализирате информацията по ефективен начин. Тази стъпка трябва да бъде допълнена от източници на данни, инструменти, умения и знания. Винаги си задавайте въпроса защо е необходима тази стъпка и какво се случва ако я пропуснем.

Стъпка четири: Publish (публикуване)

Въз основа на предишните три стъпки тази е крайната към споделяне на информация и ключови прозрения, до които сте достигнали.

Използвайки изключително комуникационни умения и технологии, разузнавателните стратези предоставят правилната информация на правилния човек и в точното време.

***

Методологията на пътешествието работи изключително добре за повтарящи се проекти или резултати. Например ако крайният резултат е тримесечен доклад, очертаването на целта, хората, процесите и публикуването помага за увеличаване на ефективността с течение на времето.

Имайте предвид, че колкото повече използвате един последователен подход, толкова по-надежден става той. Разбира се, има различни инструменти, рамки, модели и анализи, които да ви помогнат да постигнете целите си. Нека направим разузнавателното пътешествие последователна методология, която маркетолозите и лидерите могат да разберат.

Карън Рипъргър за ReportLinker

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ