Маркетинговите истории могат да бъдат успешни и трогателни във всеки контекст и време

Маркетинговите истории могат да бъдат успешни и трогателни във всеки контекст и време

Effie България е арена, на която брандовете и агенциите обменят опит, идеи и „сверяват“ вижданията си за рекламата спрямо останалите участници. В хода на този процес се открива и затвърждава работещото ноу-хау, което е ценно за цялата индустрия, казва Десислава Проева - директор “Продажби“, bTV Media Group. Тя е дългогодишен член на журито на Effie България и част от журито на Effie Европа 2021. Разговаряме с нея дни преди обявяването на победителите в четиринадесетото издание на конкурса. Те ще станат известни на 15 декември 2021 г. по време на виртуална галацеремония, която ще бъде излъчена на живо от 19:00 часа нa www.effiebulgaria.org.

- Какво за Вас е конкурсът Effie България и защо всеки бранд иска да блесне с Effie?

- В световен мащаб наградите Effie илюстрират потенциала на една кампания да постигне целите си – т.е. да бъде ефективна, както със заряда и емоциите на своето послание, така и с резултатите, които носи. Същото се наблюдава и при провеждането на конкурса тук, в България. Кампаниите финалисти в Effie Bulgaria се открояват със силни послания – както търговски, така и с кауза, насочена към обществото. И всяка една от тях е запомняща се, защото представя идеи, които работят в реалния бизнес. Конкурсът е еталон за креативност и успешни комуникационни стратегии, отличаващи се по свой индивидуален начин, което им позволява да блестят със собствена светлина – както по време на провеждането на конкурса, така и след това. Effie България е арена, на която брандовете и агенциите обменят опит, идеи и „сверяват“ вижданията си за рекламата спрямо останалите участници. В хода на този процес се открива и затвърждава работещото ноу-хау, което е ценно за цялата индустрия.

-  Участвате в журито на Effie България, а бяхте част и от журито на конкурса Effie Europe, категория Best of Europe. Какви са приликите и разликите между европейските и българските проекти?

- Думата, която може да обедини кампаниите, които имах привилегията да журирам, определено е неограничена креативност – както концептуално, така и в реализацията им. Проектите се отличават като дръзки, смели и следващи това, което доказано работи при ангажирането на потребителското внимание. Наблюдава се излизане извън конвенционалните рамки чрез използването на иновативни AR решения, стратегически и изненадващи партньорства между създателите на съдържание, нестандартни платформи и предприемчиви социални кампании с информативна стойност. Много от брандовете са активни и на българския пазар и тук също показват решителност в прилагането на интерактивни подходи. Вярвам, че всички те следят темата за вниманието като новата ценна валута в рекламната индустрия и колко важен е подборът на правилния микс от канали, за да се постигане както висока ефективност, така и сериозен мащаб на генерираните продажби и въздействие.

- Успя ли комуникационната индустрия да се възстанови след сътресението от 2020 и доведе ли то до трайни промени?

- Индустрията затихна за много кратък период миналата година. Пазарът бързо осъзна, че няма значителни ползи от дългото „изчезване“ от потребителското съзнание, защото марките губят пазарен дял и позволяват техни конкурентни да заемат позицията им. А потребителите ценят и предпочитат брандовете, които остават до тях в трудни моменти и изграждат взаимна лоялност. Именно затова компаниите, които усетиха по-слабо разклащането от кризата, са тези, които продължиха да бъдат активни. Техният пример поведе всички останали. Повишеното консумиране на медийно съдържание от 2020г. насам – под формата на развлекателни формати и новини, позволява максимално широк достъп към аудиторията, от който брандовете няма причина да не се възползват. Няма смисъл да се похабяват възможностите, които възникват сега.

- Смятате ли, че въпреки спада през миналата година могат да се разказват интересни и успешни маркетингови истории?

- Маркетинговите истории могат да бъдат интересни, успешни и трогателни във всеки контекст и време, защото успешните кампании се открояват с добра концепция и емоционално представяне, което гарантира достигане и задържане в съзнанието на потребителя. Независимо от трудностите на времената, основните принципи и фактори, които стимулират потребителя, не са се променили. Посланията, които се запечатват за по-дълго време, са тези, които оставят емоционална следа в съзнанието ни и насърчават стимулите, свързани с човешките ни възприятия. Емоцията и новите технологии добавят стойност чрез повишената ангажираност, като отвоюват и по-висок дял в съзнанието на хората. В разговорите с нашите партньори ние често обсъждаме темата и именно затова съм сигурна, че и занапред ще наблюдаваме добре разказани истории.

***

Effie® Awards отличават най-впечатляващите постижения в областта на маркетинговите комуникации – идеите, които работят.

Конкурсът Effie България 2021 се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции с изключителната подкрепа на bTV Media Group - платинен спонсор, Coca-Cola Bulgaria и Vivacom – златни спонсори.