Студентският проект, който спечели журито на БАР

Студентският проект, който спечели журито на БАР

Студентският проект, който спечели журито на БАР

Кои са печелившите подходи в маркетинговите стратегии, реализирани в последните месеци у нас? Отговорите търсим в нашата специална поредица, в която ще ви представим 9-те победители в тазгодишното издание на конкурса BAAwards на Българската асоциация на рекламодателите. Техните комуникационни кампании са добри примери за успех, които движат напред цялото развитие на рекламната индустрията.

Следващите гости в рубриката са група студенти от УНСС – Марина Тодорова, Камелия Бесова, Александър Топалов и Чавдар Атанасов, които под ръководството на гл. ас. д-р Борислава Стоименова се включиха в специалната категория за студенти. Тяхната задача бе да разработят проект на тема „Пускане на пазара на нов брандиран продукт или услуга в съществуваща категория“, а съвместно разработената идея им донесе златната награда.

–Г-жо Стоименова, какво Ви мотивира да участвате в конкурса? Какъв продукт представихте?

–Мотивацията ни за участие идва от идеята на самия конкурс да насърчава младите хора в процеса на тяхното личностно и професионално израстване. Виждаме в BAAwards сериозна платформа, която обединява образованието и бизнеса в стремежа към изграждане на по-добра пазарна среда и отношения.

Продуктът, който представихме, е мобилно приложение за доставка на храна от детски кухни. Кръстихме го Casserole, което, буквално преведено, означава касерола – дълбок съд за готвене. Водени бяхме от желанието да създадем продукт, който обслужва пазарен сегмент с незадоволени потребности. Проучихме пазара на Take Away приложенията и установихме наличие на потенциал сред родителите с малки деца. Изследвахме този пазар и ползвахме резултатите, за да си поставим ясни цели, да изведем ключовите функционалности и предимства на мобилното приложение и да развием цялостна концепция за налагане на Casserole на пазара.

–Има ли вероятност от студентски проект продуктът да стане реалност? Готови ли сте да опитате?

–Вероятността продуктът от студентския проект да стане реалност съществува. Основание за това очакване ни дават интересът от страна на родителите, които участваха в проучването, високата оценка на елитното жури в конкурса и подкрепата на много хора от бизнеса. Въпросът дали ще успеем да реализираме проекта на практика все още е отворен. Имаме готовност да опитаме при наличие на инвестиционни намерения и подходяща програма за подпомагане на стартиращ бизнес.

Интервю: Габриела Беличовска

Продължава на следващата страница

–Доколко се включиха студентите в разработката на идеята? Разчитаха ли изцяло на Вашата помощ, или подходиха по-самостоятелно? Какви са впечатленията Ви?

–Идеята и разработката на проекта са изцяло дело на студентите. Те подходиха напълно самостоятелно, като следваха зададените от конкурса критерии и приложиха наученото в университета и на работните си места. Моята роля беше координираща. Студентите потърсиха обратна връзка, едва след като бяха готови с изследването и идейното предложение. Впечатленията ми са, че за няколко години, като резултат на системно влагани усилия и труд, те се развиха изключително много и се превърнаха в пример за своите връстници и следващите поколения студенти. Участниците в този отбор са екипни играчи, но в същото време са и силни индивидуални личности с отличителни качества и етично поведение. Използваха това и в конкурса. Обединиха се около общи цели и си разпределиха задачите, така че всеки да допринесе с това, което прави най-добре. Александър Топалов, Камелия Бесова и Марина Тодорова проучваха пазара, а Чавдар Атанасов отговаряше за визуализациите на проекта. Всички се включиха с творчески идеи при оформянето на продукта и планирането на кампанията.

–Кои тенденции от тази година ще продължат да дават добри резултати и през 2020-а? Доколко трябва да разчитаме на тях? На какво залагате в дългосрочната комуникация с потребителите?

–По наше мнение тенденцията да се инвестира все повече в проучвания и анализ на клиентите ще продължи с цел по-висока възвръщаемост и устойчивост на пазарните предложения. На база стойността, която индивидуалните потребители носят за компаниите, ще се наблюдава все по-често преход от стандартизирани продукти към къстамизирани и индивидуални оферти. Ще се пренастройва и комуникацията с потребителите и ще се изграждат все по-тесни връзки с тях. Ролята на служителите за изграждането и развиването на продуктовите и фирмените брандове ще става все по-голяма. Силните брандове ще разчитат на добри партньори. Постигането на маркетинговите цели ще бъде водещият критерии за успех, а не толкова креативността на предложенията.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ