Все по-персонализирано лечение

Все по-персонализирано лечение

Все по-персонализирано лечение

Иновативни методи за диагностика и терапия на онкологични заболявания в „Аджибадем Сити Клиник“ водят до удължаване на живота на пациентите

"Аджибадем Сити Клиник“ обединява 3 болници в София и един медицински център във Варна. Създадена през 2016 г., групата предоставя комплексно онкологично лечение благодарение на иновативни техники за ранна диагностика и актуални терапии. Терапиите претърпяват изключителна промяна и бележат голям напредък, измерващ се със статистическия измерител на 5-годишната преживяемост. Именно този показател ни помага да се ориентираме колко успешно е лечението на болните. Последните данни показват, че през 2015 г. този показател нараства до 80%. Поставяме акцент в ранната диагностика на рака. Най-новите методики за диагностика на рак на гърдата, които се прилагат в групата на „Аджибадем Сити Клиник“, включват 3D мамография, контраст-усилена мамография и МРТ на гърди. Те дават възможност за ранно откриване на заболяването, когато шансовете за пълно излекуване са по-големи. На територията на УМБАЛ „Токуда“ се намира и първият компютърен томограф, който позволява изследвания с пониска доза за пациентите, но и качествен и прецизен образ. Апаратът спомага изследването да е значително по-кратко, а изкуственият интелект прави образното изследване максимално прецизно и точно. 

Виртуалната колоноскопия, която дава възможност за откриване на рак както на дебелото черво, така и на предраковите форми, също е сравнително ново изследване, въведено за първи път в страната от доц. Веселка Стойнова, завеждащ Клиниката по образна диагностика в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост“. Новият ЯМР апарат в „Аджибадем Сити Клиник Варна“ дава повече възможности на пациентите в морската столица и региона за точна и ранна диагностика на онкологични заболявания. Апаратът General Electric SIGNA™ Explorer 1.5T се отличава с по-ниски нива на шум и ергономична маса. Бързината е друго предимство на резонанса, а образите са с подобрено качество и могат да диагностицират обекти до 1–2 мм.

В битката с рака на белия дроб се включва нов вид изследване – нискодозова компютърна томография. Белодробният рак няма специфични симптоми и това прави откриването му много трудно. Единственият подходящ метод за ранно диагностициране на рак на белия дроб е компютърната томография. Новата програма за скрининг, която се прилага в „УМБАЛ Младост“ и „УМБАЛ Токуда“, е единствената одобрена от Министерството на здравеопазването в България. С въвеждането на специфичния радиофармацевтик – 68GaPSMA, в нуклеарната медицина e възможно получаването на ранна информация за развитие на простатен карцином и детекция на рецидивите. Клиниките по нуклеарна медицина към „УМБАЛ Токуда“ и „УМБАЛ Младост“ са най-високотехнологичното звено в областта на територията на България. Те разполагат с апаратура за хибридна образна диагностика от последно поколение – SPECT/CT, PET/CT, радиохимична лаборатория за приготвяне и качествен контрол на маркирани радиофармацевтици. По този начин се постига съкращаване на времето за изследване на пациента и намаляване на радиационната доза. 

Новостите в лечението на онкологични заболявания са не по-малко от иновациите при диагностичните методи. Развитието на медицината прилага иновативни терапии за всички онкологични заболявания, които определяме като социално значими. Хирургията бележи напредък с помощта на робот-асистиране, което прави лечението на пациентите максимално прецизно и безкръвно.

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ е водеща в робот-асистираната гръдна хирургия, ангажирана с онкологични заболявания на белия дроб и хранопровода. Болницата разполага със специалисти, работещи с последно поколение робот Da Vinci Xi, и в областта на простатния, бъбречния карцином, както и всички онкологични заболявания в областта на гинекологията и коремната хирургия. В отделенията ни по лъчетерапия и радиохирургия се извършва лечение на рак на шийката на матката чрез брахитерапия, която позволява много високи дози лъчение да бъдат подадени директно в тумора. Този вид брахитерапия, съчетан с модерните техники за лъчелечение с модулиране на дозата и химиотерапия, позволява да се лекуват дори локално напреднали случаи на рак на маточната шийка, считани за безнадеждни в миналото.

Поглеждайки към мъжете, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост“ е първата болница в България, в която се прилага иновативна процедура за елиминиране на страничните ефекти от облъчването на правото черво при лъчетерапия на простата. Това се осъществява с прилагането на специален хидрогел, който отдалечава двата органа един от друг, като по този начин елиминира облъчването на правото черво. 

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ пък е първата болница в страната и региона, която провежда терапия с Лутеций  за простатен карцином. Тя е единственият шанс на пациенти с напреднал стадий на заболяването, които не са подходящи за други терапии, които предлага медицината към момента. Доказано е, че лечението удължава живота на пациентите. В медицинската онкология въведохме новите „оръжия“ „Аджибадем Сити Клиник“ предоставя възможност пациентите да се лекуват с най-успешните терапии в световен мащаб.

Възможността за персонализирана терапия навлиза все повече в медицинската онкология. Тя изцяло промени начина, по който се атакуват туморните клетки. Така „атакуването“ се случва не с химически средства, които освен туморни клетки засягат и „добрите“ клетки. Имунотерапията има за цел да научи собствената ни имунна система да атакува само недружелюбните клетки в човешкото тяло. За щастие, най-голямата концентрация на таргетни терапии, включително имунотерапии, е при социално значимите онкологични заболявания. Това са ракът на гърдата, на белия дроб, карциномът на дебелото черво, на простата и в по-разширен план карциномът на яйчниците и гинекологичните тумори. Към момента освен достъпни за пациентите стандартите за имунолечение в България в много висок процент са налични и са напълно реимбурсирани от НЗОК.

Ева Христова. Материалът е публикуван в бр.10/23 на сп. "Мениджър", който ще откриете в дистрибуторската мрежа, както и в дигиталното приложение ZinZin

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ