Най-ниските нива на безработица в историята си отчете Агенцията по заетостта

Най-ниските нива на безработица в историята си отчете Агенцията по заетостта

Най-ниските нива на безработица в историята си отчете Агенцията по заетостта

32 години след своето основаване, Агенцията по заетостта отчете исторически най-ниското равнище на безработица в страната. Според статистиката на агенцията, през месец април нивото на регистрираната безработица достигна най-ниската си стойност досега – 4.6%. Понижението спрямо предходния месец е с 0.2 процентни пункта, а на годишна база се наблюдава спад от 1.5 пункта.

Общият брой на безработните в бюрата по труда също намалява, като през април те са 150 547. Това е с 5316 по-малко спрямо броя им през март и с 49 870 или с 24.9% по-малко в сравнение с година по-рано. През месеца са се регистрирали нови 18 647 безработни. Те са с 2900 по-малко от предходния месец, а на годишна база се наблюдава спад от 3277 лица. Други 579 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. 

Започналите работа безработни през април са 15 144 или с 822 по-малко спрямо март. В сравнение със същия месец на предходната година те са с 9358 по-малко. Работа чрез бюрата по труда откриха и 185 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. 

Разпределението на намерилите своето ново работно място през месеца по сектори на икономиката е както следва: 82.8% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 21,3%, следват търговията – 13.7%, хотелиерството и ресторантьорството – 10.2%, селското, горското и рибното стопанство – 6,8%, държавното управление – 5.6% строителството – 5.1%, и др. 

2604 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 104 по програми и мерки за заетост и 2500 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, продължава да осигурява работа на безработни лица в неравностойно положение на пазара. Само през април са сключени трудови договори с нови 1230 безработни. 

Предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40 също продължава, като само през месец април по тази процедура са одобрени заявленията на 1936 работодатели за запазване заетостта на близо 36 700 работници и служители. 

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 14 707 или с 2612 по-малко от предходния месец. Спрямо същия месец на 2021 г. те са с 3423 по-малко. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (25.4%), следват хотелиерството и ресторантьорството (23.9%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.9%), административните и спомагателните дейности (6.7%), държавното управление (6.2%) и селско, горско и рибно стопанство (5.7%). 

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са:

  • персонал, зает в сферата на персоналните услуги;
  • работници в селското, горското и рибното стопанство;
  • продавачи;
  • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
  • работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт;
  • квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни;
  • работници по събиране на отпадъци и сродни на тях;
  • металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии;
  • помощници при приготвяне на храни;
  • чистачи и помощници и др. 
Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ