Минна компания подкрепя археологията

Минна компания подкрепя археологията

Минна компания подкрепя археологията

Преди 13 години започва партньорството между "Дънди Прешъс Металс" и Националния археологически институт с музей при БАН. Компанията финансира, а учени проучват Ада тепе край Крумовград. Открит е най-старият златодобивен рудник в Европа. Намерените ценни находки бяха показани на изложби в София и Виена

В края на март 2018 г. авторитетното издание The Art Newspaper обяви изложбата на Националния археологически институт с музей при БАН "Първото злато. Ада тепе: най-древният златодобивен рудник в Европа" за най-посещаваната изложба на антична тематика през 2017 г. Своя дебют изложбата направи на 7 март 2017 г. в Музея за история на изкуството (Kunsthistorisches Museum) във Виена, където бе отворена за посетители до 25 юни 2017 г. За малко над три месеца тя е привлякла 213 553 посетители, т.е. 2241 човека на ден.

Нямаше да можем да четем тази история, ако през 2005 г. не беше започнала подготовка за разработването на първия през последните 40 години златен рудник - Ада тепе в Крумовград. Разрешителният режим предвижда провеждане на спасителни археологически проучвания като само една от поредицата стъпки в процеса по издаване на разрешителни за дейността.

Именно на този етап отговорността и разбирането на "Дънди Прешъс Металс" за устойчиво развитие и споделяне на ползите с общността се оказва решаващо и се ражда идеята за изложба. Възможността да се води диалог и да се чуват добрите препоръки дава резултат, който прераства в дългогодишно партньорство между компанията и Националния археологически институт с музей при БАН. Резултатите от това са две изложби - във Виена (2017) и в София (2017-2018), които показват културно-историческото богатство на страната от периода на бронзовата епоха. Издаден бе и луксозен каталог "Злато и бронз. Метали, технологии и контакти на територията на Източните Балкани през бронзовата епоха", 2018 г.

Идеята за изложбите води своето начало от спасителните проучвания на хълма Ада тепе до Крумовград. Проучванията се водят в рамките на проект за разработване на открит рудник за златоносни руди "Ада тепе" от 2001 г. "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД, дружеството, което разработва първия за последните 40 години рудник в България, се отнася с голямо внимание към откритията и съдейства отговорно за формирането на база с научни резултати, които хвърлят светлина както към миналото на минното дело и металургията в региона, така и към икономиката и обществения живот в тази част от света през последните над 7000 години. С постоянство и последователност минното дружество и Националният археологически институт с музей към БАН успяват да покажат обществената значимост на спасената информация и да допринесат за популярността на Ада тепе, Крумовград и България в световен мащаб. Към днешна дата това е най-голямата частна инвестиция в проучване на археологически обект на територията на Република България.

Историята на археологическите проучвания на Ада тепе води началото си още от 2001 г., когато на върха се изследва малко тракийско светилище. През 2005 г. започват първите проучвания на следите от стар златодобив, откривани по склоновете на върха. От 2010 г. са мащабните спасителни проучвания на останките от старата златна мина и съпътствалото я човешко обитаване. Открити са над 17 тона керамика и няколко ценни експоната бяха предадени на Регионалния исторически музей - Кърджали.

През цялото време "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД, дъщерно дружество на "Дънди Прешъс Металс Инк.", Канада, финансира и подкрепя археологическите проучвания. Резултатите от това партньорство показват, че златодобив на върха е имало още в средата на второто хилядолетие пр.Хр. - времето на Микена и на Троя, а Ада тепе е най-древният златодобивен рудник в Европа.

Осигурявайки финансирането на спасителните археологически проучвания на Ада тепе, "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД съдейства за съхраняване на важни факти за културно-историческото наследство на страната ни. Множеството събрани досега данни показват колко тясно свързани с историята на нашите земи са рударството и металургията. Партньорството между "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД и Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките показва пътищата, по които минен бизнес и наука могат да вървят заедно и да си сътрудничат.

Благодарение на съвместната работа на минното дружество, институциите, призвани да опазват културното наследство, и местната власт се получават положителни резултати, от които полза имат голям брой заинтересовани страни, включително науката. А работата се върши с максимална обществена и професионална отговорност и спазване на най-високи стандарти.

За България проектът "Ада тепе" е водещ и новаторски в реализирането на проучвания в областта на минната археология и в тяхното социализиране и популяризиране.

Изброени накратко, ползите са:

- Съществен принос за развитието на съвременната българска археологическа наука, включително развитие на иновативно за нашата страна направление - минната археология.

- Съществен принос за изграждането в български условия на специалисти, компетентни в модерно интердисциплинарно научно направление.

- Популяризиране на България с новаторски проекти в сферата на опазването и съхраняването на културно-исторически ценности в хармония с производство.

- Популяризиране работата на българските специалисти и развиване на българската наука и в международен план.

Днес благодарение на разбирането за отговорен добив и съвременното развитие на технологиите имаме възможност да надникнем в миналото и да го споделим далеч отвъд границите на Крумовград и страната.

Текстът е публикуван в сп. "Мениджър"

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ