Нови ценности – нова мотивация

Нови ценности – нова мотивация

Онзи ден говорих с една колежка и тя ми сподели, че след пандемията и няколко други събития от последните няколко години вече няма същите професионални амбиции, които е имала в миналото. Тя все още иска да постигне редица неща, но просто те не са свързани с нейната работа. Друга моя колежка пък намали работното си време, за да прекарва повече време с децата си. През последните няколко години наблюдавах как редица мои приятели и колеги сменят работните си места или пренасочват фокуса си от професионалното развитие към личното удовлетворение или семейната ангажираност.

Много от тези промени в нагласите отразяват и промени в основните ценности на хората. Какво имам предвид по ценности в този случай? Говоря за онези неща, които хората смятат за важни и които влияят на тяхната мотивация. Ето няколко примера:

  • Човекът, който цени постиженията, е някой, който иска да бъде успешен и другите да го възприемат като такъв.
  • Човекът, който цени сигурността, се фокусира върху личната и групова безопасност.
  • Човекът, който цени доброжелателността, иска да помага на другите и да върши добри дела.
  • Човекът, който цени традицията, дава приоритет на начина, по който са правени нещата в миналото, и поставя голям фокус върху институции като семейството и религията.

Докато писах книгата си „Bring Your Brain to Work“ интервюирах редица хора, които на средна възраст бяха преминали през някаква професионална промяна. Тогава забелязах две неща. Първо, много от тези хора, които са направили сериозни промени в кариерата си, са преминали и през ценностна трансформация, която е променила отношението им към работата като цяло. Втори, много често промяната в ценностната система е била в резултат на някакъв вид лична криза - заболяване, травма или смърт на любим човек.

Пандемията от COVID-19 изправи всички нас пред брой сериозни предизвикателства. Почти всеки човек познава някой, който се е заразил с COVID-19, ако самият той не го е прекарал. Много от нас познават хора, които са станали жертва на вируса. Освен това, трансформацията на работното място в условията на пандемия накара хората да преосмислят значението на работата и да оценят другите дейности, на които биха могли да посветят времето си.

Ако погледнете назад във времето има голяма вероятност да видите, че ценностите, които сте смятате за най-важни преди пандемията, са различни от тези , които проповядвате днес. Това е една от причините толкова много хора да променят приоритетите си в професионален и личен план.

За някои трансформацията е под формата на търсене на алтернативни пътища за кариерно развитие. За други това означава придобиване на нови познания и умения. Трети пък са намалили фокуса си върху работата за сметка на други житейски цели. Тези хора (включително изброените по-горе мои колеги) избират да посветят времето и усилията си на дейности, които не са свързани с техния професионален живот, за да останат верни на своите ценности.

За финал трябва да се отбележи, че промяната в мотивацията за работа може да отразява желанието да се дава приоритет на личните ценности над другите цели. Иначе казано, човек, който винаги е ценил високо традицията и семейството, може все пак да е преследвал успешна кариера, тъй като това се е очаквало от него. Събитията от последните няколко години може просто да са дали на хората нужния тласък, за да се съсредоточат върху основните си ценности, вместо да се поддават на чуждите очаквания.

………………

Арт Маркман, когнитивен психолог и автор на книгата „Умното мислене“, за FastCompany.com.

Превод и редакция: Георги Георгиев

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ