Бизнес климатът се подобрява

Бизнес климатът се подобрява

Бизнес климатът се подобрява

Стопанската конюнктура в страната се подобрява за  пети пореден месец. Бизнес  климатът през май се покачва с 3,1 пункта спрямо нивото си от април, което се дължи на подобрените мнения на стопанските ръководители в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Това показват данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в строителството се повишава с 2,5 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност запазва равнището си от предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с април. По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

В търговията на дребно бизнес климатът нараства с 5,7 пункта в сравнение с предходния месец поради подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за обема на продажбите през последните три месеца са също благоприятни, като и очакванията за следващите три месеца се подобряват. Относно продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са за запазване на тяхното равнище прeз следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите се повишава с 8,1 пункта в сравнение с април, което се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-резервирани. По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

В промишлеността бизнес климатът остава приблизително на равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. Относно продажните цени очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

И в четирите основни сектора на икономиката мениджърите продължават да са обезпокоени от лошата икономическа среда и слабото търсене.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ