Пети пореден спад на доходността по 5-годишните ДЦК

Пети пореден спад на доходността по 5-годишните ДЦК

За пети пореден път беше регистриран рекорден спад в доходността по българските държавни облигации на проведения вчера аукцион за продажба на 5-годишни ДЦК, деноминирани в евро.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на одобреното количество книжа от 35 млн. евро е 3,90%. Това е най-ниската доходност, постигана по тази емисия от пускането й в обръщение през месец март 2011 година. Тогава тя достигна 4,16%.

Доходността на общото заявено количество книжа е 4,01%, което е по-ниско от средната одобрена доходност от 4,06% на целия номинал на емисията в обръщение. Реализираната на аукциона доходност потвърждава отново положителната тенденция за намаляване на доходността в целия спектър на дълговата крива, твърдят от Министерство на финансите.

Одобрената доходност на аукциона е под тази на деноминираните в евро и със сходен остатъчен матуритет еврооблигации на Литва (4,20%), Турция (4,80%) и Унгария (6,25%).

В условията на несигурност на финансовите пазари в Европа, породени от кризата на пазарите на суверенен дълг в държави от еврозоната, аукционът се проведе при висок интерес, като общият номинал на заявените поръчки достигна близо 67 млн. евро.

 Регистрираният  коефициент на покритие е 1,91. С пласирания номинал от емисията в размер на 35 млн. евро общият й обем в обращение достигна 109 млн. евро. Постигнатите резултати затвърждават бенчмарковия статут на книжата в средносрочния сегмент на вътрешния капиталов пазар.

Наблюдаваната тенденция от месец август за намаляване на доходността на първичен пазар на фона на силната волатилност на международните пазари отличава България като емитент на суверенен дълг и затвърждава статута й на нискорисков емитент в Централна и Източна Европа. Остава високо доверието на инвеститорите към политиката, насочена към постигането на нисък бюджетен дефицит и цялостна фискална дисциплина, заявяват от Министерството на финансите.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ