Активите на инвестиционните фондове нараснали с над 602 млн. лв. за година

Активите на инвестиционните фондове нараснали с над 602 млн. лв. за година

Активите на инвестиционните фондове нараснали с над 602 млн. лв. за година

Към края на юни 2023 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България са били в размер на 8884.8 млн. лева.

Активите се увеличават с 602.5 млн. лева (7.3%) в сравнение със същия месец на миналата година (8282.3 млн. лева) и със 78.5 млн. лева (0.9%) спрямо март 2023 г. (8806.3 млн. лева). Това показват данните на Българската народна банка (БНБ), оповестени днес.

Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2023 г. е 4.8%, при 5% от БВП към юни 2022 г. и 4.7% към края на първо тримесечие на 2023 г.

Активите на местните инвестиционни фондове достигат 2821.8 млн. лева, като спрямо същия месец на 2022 г. (2681.9 млн. лева) те се увеличават със 139.9 млн. лева (5.2%).  В сравнение с март 2023 г. (2772.4 млн. лева) те нарастват с 49.4 млн. лева (1.8%). Към края на второ тримесечие на тази година  активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 286.5 млн. лева (21.6%) до 1613.4 млн. лева при 1326.9 млн. лева към юни 2022 г., а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти намаляват с 56.5 млн. лева (12.3%) до 401.3 млн. лева при 457.9 млн. лева към края на юни миналата година.

Според данните на БНБ към края на второ тримесечие на тази година основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 66.9% и в евро – 28.8%, при съответно 63.5% и 32.3% към юни 2022 г. Към март 2023 г. активите, деноминирани в български лева са 66.7%, а тези в евро – 28.8%. А

Спрямо март 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 49.1 млн. лева (3.1%), а на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други намаляват с 0.2 млн. лева (0.1%), показват още данните на Централната банка.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, пък намаляват на годишна база с 90 млн. лева (10%) до 807 млн. лева  (897.1 млн. лева към края на юни 2022 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове спрямо същия месец на 2022 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 130.2 млн. лева (12.8%) до 1150.4 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават със 109.2 млн. лева (12.2%) до 1002.9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват със 73.2 млн. лева (12.4%) до 515.5 млн. лева, сочат още данните на Централната банка. 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ