Ръстът на промишленото производство се забавя за пореден месец

Ръстът на промишленото производство се забавя за пореден месец

Ръстът на промишленото производство се забавя за пореден месец

Промишленото производство в България нараства на годишна база през октомври, но записва спад на месечна, показват предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2022 г. е регистриран ръст от 5,7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година. Това представлява пореден месец на забавяне на ръста, след като през септември бе регистрирано повишение с 11% на годишна база, а през август – с 16,5%.

Индексът на промишленото производство през октомври 2022 г. намалява с 2,0% в сравнение със септември 2022 година. През септември бе регистриран спад от 1,75% на месена база.

Годишни изменения

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в: преработващата промишленост - с 14,2%, а понижение в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 30,0% и в добивната промишленост - с 2,1%.

По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - със 70,0%, производството, некласифицирано другаде - с 56.1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 51,1%, производството на напитки - с 46,5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 43,1%.

Намаление е отчетено при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 21,8%, производството на химични продукти - с 16,5%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 8,1%.

Месечни изменения

През октомври 2022 г. намаление спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 24,5%, в добивната промишленост - с 6,2%, а увеличение в преработващата промишленост - с 0,4%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 11,9%, производството на превозни средства, без автомобили - с 11,5%, производството на тютюневи изделия - с 8,9%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 5,4%.

Намаление е регистрирано при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 8,9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8,0%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 7,9%, производството на химични продукти - с 5,1%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ