Прогнозният анализ - следващото голямо нещо в маркетинга

Прогнозният анализ - следващото голямо нещо в маркетинга

Прогнозният анализ - следващото голямо нещо в маркетинга

Познавате ли технологията за прогнозен анализ? Ако не, подгответе се за нея. Тя ще бъде следващото голямо нещо, което ще задвижва бизнеса. И в много отношения вече е тук. 

Прогнозният анализ комбинира статистика, машинно обучение, извличане на знания от данни и моделиране, за да се анализират съдържание и исторически факти с цел да се правят прогнози за бъдещи събития. С други думи, дава на хората по-добра способност да предвиждат бъдещето на базата на данни от миналото. 

Науката на прогнозния анализ има критици. Един от тях е проф. Гари Кинг от Института за количествена социална наука към Харвардския университет. Той вярва, че "прогнозите, основани на статистика, са валидни само за стерилни лабораторни условия", заради огромния брой променливи в околната среда и най-различните човешки отговори към тези промениливи фактори. 

Въпреки това, прогнозният анализ се доказва като полезен за бизнеса. Въз основа на създавани от него показатели, които идват от модели на поведение и активности от миналото, може да се предприемат действия от страна на фирмите, за да се влияе на бъдещите решения за покупка на потребителите.  

Независимо дали някои го одобряват или не, прогнозният анализ вече е помагал в избирането на президенти, откриването на нови енергийни ресурси, завоюването на по-голямо доверие сред клиентите, оценяването на рискове за здравето, хващането на измами и таргетирането на потенциални купувачи. Той ще продължи да съществува и технологичният напредък от по-бърз хардуер към софтуер, анализиращ все по-големи обеми от данни, прави употребата му по-креативна и ефикасна от всякога. 

Може би най-ценната употреба на прогнозния анализ е в маркетинга и продажбите. Представете си, че като компания можете да предвиждате с точност не само кои ще са най-добрите ви нишки, от които ще произлизат продажби, но и най-добрите ви клиенти, както и кога и как ще е най-ефективно да достигнете клиентите и след това да ги ангажирате. Тази способност ще даде на маркетинга и търговците сили да бъдат радикално по-прозорливи и да печелят много повече, отколкото днес. Използвана както трябва, технологията ще промени науката на прогнозиране на продажбите от налучкване в прецизност.

Концепцията за автоматизация на маркетинга и продажбите вече роди някои от най-големите успехи във високите технологии. Компании като Salesforce.com са много добри в автоматизирането на процеса на търгуване за търговци и мениджъри. Фирми като Marketo обогатиха практиката на маркетинга с автоматизация и инструменти за създаване на връзки онлайн, подхранване на линкове и резултати. Обаче нито едно от решенията за автоматизация не доведе до цялостен преход в щафетата на маркетинга и продажбите. Тук се явява необходимост от прогнозния анализ, който предлага най-голям нов потенциал на всички. 

Ако и маркетингът, и продажбите решат да го използват, може да се получи голям бизнес успех. Това ще се случи, ако маркетолозите се прицелят в най-подходящите възможни клиенти с изкушаващи ги оферти, след като са разбрали чрез прогнозния анализ кои са тези клиенти с хирургическа точност. И ако търговците разберат кога да комуникират с тези клиенти въз основа на прогнозни системи, които включват в сметките си всяка възможна променлива, която може да окаже влияние върху решението на човека да купи. 

Бъдещето е вече тук, нали? 

Мик Холисън в списание Inc.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ