Разходите за пенсии у нас се увеличили с над 31 на сто за година

Разходите за пенсии у нас се увеличили с над 31 на сто за година

Разходите за пенсии у нас се увеличили с над 31 на сто за година

Разходите за пенсии са се увеличили със 713,9 млн. лв. или с 31,5 на сто повече  пред февруари 2023 г. спрямо същия период на миналата година. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии, които са в размер на 2 980,3 млн. лв. Пенсионерите през февруари 2023 г. са с 16 583 по-малко в сравнение с февруари 2022 година.

Разходите на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) към 28 февруари 2023 година нарастват със 714,1 милиона лева в сравнение със същия период на 2022 година. За февруари общият размер на отчетените приходи е 1701,1 млн. лв. Постъпилите приходи са със 174,9 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 3314,0 милиона лева, което е със 714,1 милиона лева повече в сравнение със същия период на миналата година. 

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 28 февруари 2023 г. са в размер на 305,8 млн. лв. Отчетените разходи са с 5,2 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2022 г.

Отчетените от НОИ приходи в Учителския пенсионен фонд към 28 февруари са в размер на 12,8 млн. лв. Постъпилите приходи са с 1,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. 

Във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" отчетените приходи към 28 февруари са в размер на 944,3 хил. лв. Постъпилите приходи са с 37,5 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 година.

Данните на НОИ за бюджета на ДОО към края на януари тази година показаха, че отчетените приходи са с 38,8 милиона лева повече от същия период на 2022 година, а разходите са увеличени с 389,8 милиона лева.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ