По-малкото часове работа не е добра новина: от 4-дневната работна седмица към модела "minijobs"

По-малкото часове работа не е добра новина: от 4-дневната работна седмица към модела minijobs

По-малкото часове работа не е добра новина: от 4-дневната работна седмица към модела "minijobs"

Скорошен доклад на Централната банка на Испания за работния ден представя зловещ обрат в дебата за прилагането на четиридневната работна седмица: бъдещето, което тя чертае за страната с все повече възрастни работници и зависими от сектори с ниска производителност, този модел би довел до формула, която е по-близка до minijobs (мини работни места), отколкото до идеала за разделението на труда, предложен от неговите защитници, предава elEconomista.es

Синдикатите прекараха години в защита на тезата, че е уместно да се мисли за намаляването на работния ден от 40 на 32 часа без намаляване на заплатите, но едва след пандемията тази идея се вкорени в испанското общество дотолкова, че един от предпочитаните партньори на правителството, Más País, го превърна в изборен банер. Всъщност успя да накара министерството на промишлеността да стартира пилотна програма за анализ на нейното прилагане вместо министерството на труда, което се занимава с трудовото законодателство и законовите ограничения на работното време. 

Във всеки случай има голям обем академична литература и проучвания, които потвърждават, че 4-дневната работна седмица е напълно възможна и има своите предимства както по отношение на производителността, така и по отношение на благосъстоянието на работниците. Но тези заключения са изчислени въз основа на въздействието върху компанията (или сектора), който го прилага, а не за конкретен пазар на труда.

Много от тези проучвания си играят с двусмислието на думата "производителност", която не означава същото за работника, както за компанията. За служителя става дума за изпълнение на същото за по-кратък ден. Производителността не трябва да спада въпреки по-малкото работно време. За компаниите това има повече общо с рентабилността на разходите за труд на този служител, тоест, ако цената на час на работник не се увеличи, въпреки намаляването на работния ден. Логиката сочи, че ако производителността на работника е постоянна през всичките часове на деня, тъй като има съкращаване на прекараното време, производителността на компанията трябва да спадне с намаляване на работното време. За да избегне това, компанията ще трябва да наеме друг служител или да плаща извънреден труд, което би увеличило разходите за труд. Това уравнение се разпада, ако работникът с намалено работно време увеличи производителността си, компенсирайки намаляването на работните часове.

Факт е, че в някои сектори с голямо търсене на квалифицирани професионалисти и голямо текучество на работа, като технологии или финансови услуги, излиза по на сметка да се плаща на работник същата заплата въпреки че работи един работен ден по-малко и да се наеме друг на непълно работно време, за да покрие разликата, отколкото да се повишат заплатите на целия персонал. Работата предлага толкова голяма рентабилност за компанията, че си струва да имате повече служители, които да покриват същите часове на производство.

Поради тази причина компаниите в технологичния или финансовия сектор и стартъпите са основните поддръжници на този модел: те могат да си го позволят. И стартиращите предприятия могат да си го позволят, особено защото в началото те обикновено нямат добавената стойност, която техните работници допринасят, и се интересуват преди всичко от растеж, за да изразят количествено своето предложение. По това време те ще могат да знаят ползите от разходите за своите работници и работата си. Но не такова е положението на останалите компании, които обикновено са част от производствената тъкан на една страна.

Реалните 32 часа 

Какво ще стане, ако тези "пилотни проекти" се прилагат за всички компании? Синдикатите защитават тази формула не само за подобряване на благосъстоянието на работниците, но и като начин за преразпределение на заетостта. Това би създало заетост чрез наемане на нови работници, дори и на непълно работно време. Ключът е да разберете пазара на труда за отработените часове. Отработеният час все още е най-малката единица, в която може да се определи количествено заетостта. Ако добавите всички работници, имате определен обем заетост. Този обем може да се постигне с по-малко или с повече работници.

Четиридневните смени се обръщат в тази посока - има същия обем работа, но разпределена между повече служители. Две изследвания на Изследователския институт за оценка на публичните политики (IRVAPP) към Фондация Bruno Kessler опровергават тези тези. Анализирайки реформите, проведени във Франция, Италия, Белгия, Португалия и Словения между 1995 и 2007 г., те стигат до извода, че намаляването на работното време не е увеличило заетостта в тази група страни.

С други думи, компаниите не наемат повече. В допълнение, това означавало увеличение на разходите за труд на единица продукция - това, което плащат за всеки работник, което било прехвърлено към продажните цени.

Докладът на Централната банка на Испания добавя нов и обезпокоителен аргумент към този дебат. В документа се предупреждава, че докато Испания обсъжда 32-часовата седмица, средната седмична заетост вече е паднала до 31,8 часа. И нещата ще се влошават през следващите години. Ключът е нарастващата възраст на работната сила.

"Прогресивното демографско застаряване ще окаже натиск за намаляване на средния работен ден, тъй като тежестта на по-възрастните работници в заетостта като цяло се увеличава", казва авторът на проучването на централната банка на Испания Мария Пилар Куадрадо. 

Германските "minijobs"

Това е феномен, който експертите по трудова демография са засекли в японската икономика, но който сред западните страни се води от Испания. Според оценки на Световната банка Испания е тази, която ще намали най-много населението в трудоспособна възраст през следващите 13 години сред основните западни икономики.

Проблемът е, че Испания не е Япония и нейната зависимост от сектори с ниска добавена стойност допълнително влошава тази тенденция към загуба на работно време. "Може да се очаква, че услугите ще продължат да набират тежест в икономическата дейност като цяло, което също би имало тенденция да се намали средния брой отработени часове", казва Куадрадо.

Тоест не става въпрос само за това, че има по-малко работници, които да разпределят работата (което отговаря на прогнозите на синдикатите), а че има по-малко работа за разпределяне. Всъщност описанието на Куадрадо напомня за друг модел за споделяне на работа, за който се говореше с интерес преди години: германските "minijobs" - работни места за няколко часа на ден в дейности с ниска производителност. В Германия този модел на заетост е добре интегриран в пазара на труда в страната, като повече от седем милиона души го използват, според данни на Destatis за 2021 г.

При модела "minijobs" хората работят по-малко от 20 часа седмично, заплатите не надвишават 520 евро бруто на месец и са необлагаеми. Работодателят плаща само 30% от вноските. Те са свързани с по-възрастни работници с ниска пенсия и студенти. Не напразно се управлява от пенсионната агенция Bundesknappschaf.

Но също така е свързано с дейности в сектора на непазарните услуги, които са свързани с работни места в здравеопазването, образованието, грижите или обществения транспорт и които в много случаи са работни места, осигурени от публичните администрации. Федералната агенция по заетостта улеснява задачата за попълване на позиции за миниработи с търсещи работа от своите офиси.

"Minijobs" по испански 

В разгара на кризата от 2012 г. тези работни места бяха в центъра на работническия дебат. Този модел беше препоръчан от самата ЕЦБ за пазара на труда и предложен от Испанска конфедерация на бизнес организациите (CEOE) за стимулиране на пазара на труда, когато безработицата надхвърли 20%.

Десетилетие по-късно изглежда, че демографията е тази, която ще наложи тази цифра де факто без необходимост от правни промени и без гаранциите на германското законодателство. И то с много по-голям обхват сред работниците.

Защо би се случило това? Ако добавим прилагането на законово ограничение от 32 работни часа на седмица към уравнението, предложено от Централната банка на Испания, резултатът ще бъде ускоряване на тенденцията на отработените часове да падат под законовия максимум. На практика това ще означава по-ниски заплати. 

Очевидно никое правителство със здрав ум не би обмислило намаляване на часовете с по-малко заплащане. Но в икономика, която вече е засегната от неблагоприятна демография и малка тежест на най-производителните сектори, това увеличение на разходите за труд ще бъде компенсирано от намаляване на часовете.

Има два начина: повишаване на цените, както предлага проучването на Изследователския институт за оценка на публичните политики (IRVAPP), или намаляване на работното време. Тоест прибягвайте до почасова заетост. И последното е нещо, което вече се случва в Испания: много компании прибягнаха до него, както за да се адаптират към новите условия след реформата на труда, така и поради влиянието на увеличенията на минималната работна заплата.

Използването на тази формула за компенсиране на разходите е една от причините, които обясняват нарастването на почасовата заетост на пазара на труда след пандемията. През следващите години липсата на реформи, които позволяват да се компенсира застаряването на населението с по-голяма производителност, може да го превърне в необратима тенденция. И четиридневната работна седмица само влошава нещата. 

Превод и редакция: Нели Тодорова            

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ