Бизнес БРОЙ /// Мениджър 06/24

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безплатни статии от броя — 4 / 4

Енигматичните числа зад инвестициите

Универсалното портфолио всъщност е уникално за всеки един от нас

Автор:

Красимир Атанасов, финансов анализатор

Енигматичните числа зад инвестициите

Универсалното портфолио всъщност е уникално за всеки един от нас

Енигматичните числа зад инвестициите
quotes
Отдавна въпросът за живота, Вселената и всичко останало е намерил своя отговор във фантастиката: 42. Сферата на инвестициите също има своите енигматични цифрови послания като 60/40, 60/30/10, 40/40/20, 25/25/25/25 и т.н. Общият сбор, разбира се, кореспондира със 100%, а дяловете са между различни класове инвестиции – акции, облигации, суровини, алтернативни инвестиции, кеш и др. От 80-те години на миналия век властваше златната ера на акции и облигации (60/40), като облигациите играеха ролята на балансьор по време на рецесии, когато акциите поевтиняваха. Наскоро мнозина се учудиха, че в различен икономически режим с висока инфлация и двата класа активи страдат. Универсалното портфолио е всъщност уникално за всеки един от нас. Много са факторите, които влияят върху самото му изграждане като възраст, доходи, склонност към риск, ликвидни нужди, диверсификация и т.н. Динамиката и в личен, и в инвестиционен план е постоянна и трябва да намира отражение в оптималното ни портфолио. Диверсификацията е ключова, за да може тази селекция да се представя балансирано през различни цикли. Именно затова ще се спра на основните инвестиции и очакванията ми за следващите години като моментна снимка на ситуацията днес, а миксовет...

Достигнахте максималния брой безплатни статии!

Ако желаете да продължите с четенето влезте в своя акаунт.

Ако нямате регистриран акаунт може да си направите на ZinZin.bg