Тема на броя БРОЙ /// Мениджър 06/24

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безплатни статии от броя — 4 / 4

Получавате ли заслуженото

Ключът към равнопоставеност на работното място

Автор:

Александър Раденовски, адвокатско съдружие KDBM Law

Получавате ли заслуженото

Ключът към равнопоставеност на работното място

Получавате ли заслуженото
quotes
Директивата на ЕС за равно заплащане поставя основите за значими промени в трудовите отношения и борбата с дискриминацията на работното място чрез въвеждането на прозрачност в заплащането. Тя намира приложение както в частния, така и в публичния сектор и обхваща всички работодатели и служители (със срочен трудов договор, на непълно работно време, с колективни трудови договори и др.) така и кандидатите за работа. Правоотношения, приравнени на трудовите, също би следвало да са засегнати от обхвата ѝ, доколкото лице извършва реални и ефективни услуги за определен период от време и под ръководството на друго лице и получава за тях възнаграждение. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха Директива (ЕС) 2023/970, насочена към засилване на прилагането на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност (Директива за равно заплащане) на 17 май 2023 г. Важно е да се отбележи, че макар и в сила от миналата година, Директивата за равно заплащане не означава, че тя автоматично започва да се прилага в България. Чрез нея Европейският съюз изисква постигането на определени резултати, но оставя и известна свобода на държавите членки да преценят как д...

Достигнахте максималния брой безплатни статии!

Ако желаете да продължите с четенето влезте в своя акаунт.

Ако нямате регистриран акаунт може да си направите на ZinZin.bg