Бизнес БРОЙ /// Мениджър 01/2024

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безплатни статии от броя — 1 / 4

С мирис на бензин

Въпреки високия темп електрификация България остава автоморгата на Европа

Автор:

Аспарух Георгиев

Снимки:

личен архив

С мирис на бензин

Въпреки високия темп електрификация България остава автоморгата на Европа

С мирис на бензин
quotes

Докато стържем леда от стъклото на нашия автомобил или изчакваме колата да загрее, скрита в уютния гараж, понякога се питаме дали сме направили най-добрия избор при покупката на превозното средство. Пазарът изобилства от предложения, независимо дали става въпрос за нови или употребявани автомобили. Само на един клик разстояние с мишката може да отворим богати каталози с модели, покриващи широк диапазон от марки – от добре познатите германски и френски машини до японските, южнокорейските или дори китайските автомобили.

Въпреки това изобилие от предложения тенденцията на българския пазар от последните години се запазва.

Търсенето на употребявани коли значително надхвърля това на нови

Това затвърждава позицията на България сред останалите страни – членки на Европейския съюз, на държавата с най-стария автопарк, където средната възраст на превозните средства е около 20 години (за сравнение – вторият в тази непрестижна класация е на Гърция със средна възраст на автомобилите от 17 години).

При общо регистрирани 4 030 483 превозни средства в движение по българските пътища повече от 2,13 милиона са на възраст над 20 години, а близо милион попадат в следващата категория – от 16 до 20 години. Броят на сравнително новите коли, тези до 5 години, е около 190 хил., или 4,73% от общия национален автопарк, показват данни на МВР.

„Над 3 млн. превозни средства, или 77% от целия автопарк, са на възраст над 15 години“

– една основа, която поставя България в особено неизгодно положение, когато става въпрос за изпълнение на европейските регламенти за позеленяване на транспорта, в частност на автомобилния сектор (ЕС изисква от 2035 г. всички продавани нови автомобили да имат нулеви въглеродни емисии, а от 2030 г. нивата на емисиите да са по-ниски с 55% спрямо 2021 г.).

Висок ръст, малки обеми

На пазара на нови леки автомобили България има най-малък дял от страните в ЕС по отношение на продажбите на екологични превозни средства, където влизат хибридите, плъгин хибридите и изцяло електрическите модели. Те заемат 6,8% от общите продажби. За сравнение, доминиращите бензинови модели съставляват над 82% от пазара. Съседни страни като Румъния и Гърция отчитат по-голям дял на екологичните автомобили от общите продажби – съответно 44,3% и 45,8%. Трябва да отбележим, че темпът на въвеждане на този тип задвижване в страната се движи на бързи обороти – само за първите 11 месеца на 2023 г. е регистриран ръст от над 130% при продажбите на електромобили. Най-голямо е увеличението при плъгин хибридите (+164%).

Въпреки това ще са необходими много повече инвестиции в сегмента и мащабна държавна подкрепа, която да стимулира потребителите да се пренасочат от двигателя с вътрешно горене и пазара на употребявани коли към по-екологични и нови предложения. Това се потвърждава и от някои от най-големите вносители на автомобили в България. Електромобилите, регистрирани в България до началото на тази година, представляват едва 0,37% (15 071 броя) от националния автопарк, изтъква Вихрен Горанчев, бранд директор Opel в „Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД.

За корпоративно ползване продажбите на електромобили се дължат на ограничен брой бели лястовици, които избират електрически автомобили за бизнеса си най-вече от имиджова гледна точка на фона на липсващата държавна подкрепа, изтъква Ивайло Кирков, бранд мениджър на „Volkswagen Лекотоварни автомобили“. Той отбелязва, че сегментът на търговски автомобили е бил сред най-засегнатите от сринатите вериги за доставка, но от 2023 г. е налице тенденция на нормализиране, която се очаква да продължи и през тази година. Кирков алармира също за необходимостта от промени, за да постигнем целите на ЕС. За момента основно се търсят и продават малки градски ванове, а другият сегмент, в който всички производители и търговци полагат много усилия, е този на големите бусове, добавя той.

Нарастващата пропаст

Въпреки че от 2020 г. насам се наблюдава възходяща тенденция при обемите на нови автомобили на българския пазар – през 2023 г. са закупени 56 645 превозни средства в сравнение с 34 742 броя през първата година на пандемията, – пропастта между новите и употребяваните коли нараства в полза на вторите. За последните пет години регистрациите на внесените употребявани превозни средства надвишават 5–6 пъти тези на новите автомобили.

Източник: МВР 

Ще са необходими десетки милиарди евро (при сегашните средни цени за нов автомобил в Европа) инвестиции в покупки на нови коли, за да се преобърне тази тенденция през следващите няколко десетилетия, ако България иска да отскочи от последното място и да мине в зоната на „отличниците“ в региона.

Според Горанчев за целта е необходимо създаването на ясна стратегия от държавата в средносрочен и дългосрочен план. Той посочва, че всички държави от ЕС вече са въвели различни стимули за покупка и използване на нови електрически автомобили или плъгин хибриди и същевременно по-високи данъци за замърсяващи автомобили – в зависимост от нивото на отделяните въглеродни и азотни окиси. За пример дава съседна Румъния, която от години има субсидии за покупката на нови електромобили в размер на около 11 хиляди евро.

Доза оптимизъм

Предвид цялостния стремеж на ЕС към електрификация и ангажимента на автомобилните производители да предоставят по-достъпни превозни средства с батерии на клиентите е въпрос на време българският пазар да започне да се „изчиства“ от най-старите и замърсяващи коли. Натискът върху автомобилната индустрия да увеличи пазарния дял на екологичните модели от общите продажби е засилен и от растящото регионално присъствие на китайските марки, които имат възможност на фона на влиянието на най-голямата азиатска икономика върху веригите на доставки да предлагат достъпни чисти превозни средства. Всичко това би трябвало да облагодетелства потребителите, предоставяйки им технологично по-добри и ценово по-достъпни автомобили.

Такива са и нагласите, и очакванията на експертите за ситуацията на пазара през 2024 г. Завишеното търсене на електрически автомобили в България ще се задържи и тази година, насърчено от развитието на мрежата за зареждане и инфраструктурата, смята Недялко Недялков, управляващ партньор в REFEREL CONSULTING. „На пазара на електрически автомобили се очакват повече конкуренция – повече модели, повече производители (включително китайски), повече програми за стимули, повече реклама и повече усилия“, посочва той. Очакванията на Нестор Несторов, бранд мениджър, Volkswagen, също са за ръст на дела на електромобили на пазара за сметка на понижаване на средната му възраст.

В момента у нас се подготвя закон, който цели да стимулира покупките на електромобили и да засили темпа на инсталиране на зарядни станции. Целта е до 2026 г. по българските пътища да има поне 30 хиляди електрически коли и най-малко 10 хиляди зарядни точки. Мерките са предвидени както за инвеститорите в зарядни станции, така и за гражданите. Друга идея, която ще стимулира потребителите да се прехвърлят от пазара на употребявани коли към този на нови превозни средства, е вносителите на превозни средства втора ръка да плащат такса от 500 лв. на автомобил, като събраните средства да се използват за фонд, който да подпомага покупките на електромобили.

Споделена отговорност

Разбира се, не трябва да се пренебрегва и личната отговорност на всеки потребител. Тенденцията например на пазара у нас и в Европа е към увеличаване на продажбите на SUV автомобили. Те предлагат по-голям комфорт, но за сметка на това се нуждаят от по-голяма батерия, която да ги задвижва. Това означава повече енергия за зареждане – в разрез с идеята на ЕС за стимулиране на енергийната ефективност и икономия. Може би сега е моментът да изоставим някои предразсъдъци и да поемем своята отговорност, като рационализираме потребителските си нужди.

Въпреки мрачните данни, свидетелстващи, че българският автомобилен парк продължава да носи тежестта на своите дългогодишни проблеми, не трябва да се пренебрегва започналият процес на подобряване. Както става ясно от данните – налице е ръст на покупките на нови автомобили и значително увеличаване на дела на плъгин хибриди и електромобили в микса. Последните години бяха тежки за сектора на фона на сътресенията във веригите на доставка, липсата на ключови компоненти, глобалния недостиг на чипове, който нанесе свиреп удар на индустрията. През 2023 г. обаче започна възстановяване на пазара, както отбелязват и експерти от индустрията, а очакванията им са това да се окаже устойчива тенденция и през тази година.

Динамика на автомобилния пазар и очакванията за 2024 г.:

Успокоение при цените, но с известни рискове

Вихрен Горанчев, бранд директор Opel в „Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД

Очакваме пазарът на нови автомобили в България да расте в рамките на 5% през 2024 г. на годишна база. Недостигът на автомобили, който беше характерен за 2021–2023 г., вече се преодолява от производителите и повечето марки ще доставят поръчките на своите клиенти в разумен срок. Наблюдава се тенденция към успокояване на ценовите нива, дори и намаление за някои модели в резултат на възстановени капацитети на производство и вериги на доставки. Както и през последните няколко години, най-много продажби са очакват в сегменти B и С, предимно тип кросоувъри. Очакваме увеличение и на продажбите на товарни и лекотоварни автомобили.

Важна роля за развитието на пазара ще изиграят поведението и търговските условия на финансиращите покупките институции като лизинговите компании и банките. Ръстът на лихвените проценти е рисков фактор, който влияе в значителна степен на нагласите за покупки на нови автомобили.

Устойчиви ръстове

Нестор Несторов, бранд мениджър, Volkswagen

Последните години са изключително динамични за автомобилния бранш както в България, така и на глобално ниво. Сериозно сътресение в периода 2020–2022 г. причини нарушаването на веригите за доставка на редица автомобилни компоненти, което беше причината за силно рестриктивно производство. Това от своя страна доведе до липса на складови наличности и увеличи значително сроковете за доставка към крайни потребители. През 2023 г. всички мерки на производителите дадоха резултат и благодарение на значително повишения на производствен капацитет се достигна до пазарен ръст от 30% в България по официална статистика на КАТ за нови регистрации. Устойчива тенденция при нас е бавният ръст в търсенето SUV модели за сметка на останалите сегменти. При малките SUV отчитаме общ ръст от близо 3%, а при големите ръстът е над 3%. Наблюдаваме ръст в търсенето на 100% електрически модели – 2%.

Изостряне на конкуренцията

Недялко Недялков, управляващ партньор в REFEREL CONSULTING

В България 2023 г. беше белязана от значителен ръст на продажбите на автомобили на годишна база. Трябва да се отбележи, че донякъде той е в резултат на големия брой забавени доставки към клиенти от 2022 г., както и на ниските лихвени проценти при финансиране, които дадоха предимство на купувачите у нас в сравнение с тези в САЩ и Европа. Тези фактори изкривяват до известна степен данните, показвайки завишени резултати.

Повишаването на лихвите в най-големите европейски пазари и САЩ оказва натиск върху купувачите и търсенето на нови автомобили вероятно няма да може да достигне нивата отпреди ковид кризата за сметка на това на употребявани коли. Тези нови условия, съчетани с увеличените наличности, ще предизвикат изостряне на конкуренцията при дилърите на нови автомобили. Опитът ми от предходната криза през 2008 г. показва, че сега е моментът за производителите, но и за собствениците на дилърства, да инвестират в доказани на големите пазари механизми за повишаване на конкурентоспособността.

Очакванията ни са в резултат от възстановяването на веригите на доставки и същинското производство производителите да трупат все повече на склад през тази година, което ще се отрази пряко на дилърите като натиск за повече продажби. Смятаме, че на пазара ще настъпи нормализиране и ще навлязат нови технологии и методи за набиране и обслужване на клиенти, което ще е основен фактор за успех на компаниите през 2024 г.