Правим портфейли в целия спектър риск-доходност

При избора на доставчик – банка, управляващо дружество, инвестиционен посредник – винаги се питайте: „Какъв е техният интерес?“. Предпочитайте тези, чийто интерес съвпада с вашия

Автор:

Венцислав Савов

Правим портфейли в целия спектър риск-доходност

При избора на доставчик – банка, управляващо дружество, инвестиционен посредник – винаги се питайте: „Какъв е техният интерес?“. Предпочитайте тези, чийто интерес съвпада с вашия

Правим портфейли в целия спектър риск-доходност
Николай Майстер, CFA, е изпълнителен директор на InterCapital Markets – инвестиционен посредник, основан през 2002 г.
quotes

За близо 25 години опит на финансовите пазари коя е вашата дефиниция за умна инвестиция?

Оптималната. Всичко може да е оптимално. Изборът на трасе по пътя за работа е оптимален, ако избегна задръстванията; ако реша пък сутрин да не вземам чадър, а дъждът дойде точно когато отивам пеша за важна среща – този избор е субоптимален. При инвестициите двете съществени характеристики са доходност и риск. Теорията казва, че винаги трябва да предпочитаме този портфейл, който дава по-висока доходност при същото ниво на риск, съответно за същото ниво на доходност трябва да инвестираме в тези инструменти, които носят по-малко риск. Ако вземем например три възможности: депозити в банки, нискорисков договорен фонд или портфейл от първокласни държавни ценни книжа и приемем, че рискът по трите е сходен, то умната инвестиция в момента би била портфейл от ДЦК.

Как да изберем най-подходящия за нас инвестиционен продукт?

Инвестициите са такива, каквито си ги изберем. Диверсифициран портфейл от ДЦК, издадени от страни членки с висок кредитен рейтинг, е сред най-нискорисковите инвестиции. Имам два основни съвета при избора на продукт или доставчик. Първо, научете колкото се може повече от независими източници. Отнема малко време в началото, но може да спести много главоболия по-късно. Второ, при избора на доставчик – банка, управляващо дружество, инвестиционен посредник – винаги се питайте: „Какъв е техният интерес?“. Предпочитайте тези, чийто интерес съвпада с вашия.

Кои са клиентите на InterCapital Markets и кои са най-търсените от тях продукти в момента?

InterCapital Markets е инвестиционен посредник с около 20 служители, но съхраняваме клиентски активи за над 350 млн. лв., като годишно правим сделки с финансови инструменти на стойност над 2 млрд. лв., голяма част от които са с ДЦК. През първите 20 години от нашето развитие основните ни клиенти бяха професионални – като банки, управляващи дружества, други посредници, застрахователи, големи корпоративни клиенти. През последните 5 години при нас идват все повече физически лица, търсещи по-изгодни и достъпни алтернативи за своите спестявания, както и малки и средни фирми, които искат по-ефективно да управляват свободните си средства. Много наши нови клиенти са привлечени от структурата на нашите такси и комисионни. Освен че са сред най-ниските на пазара, в много случаи ние вземаме такси само ако управляваните от нас портфейли са на печалба.

При понижаващи се лихви на централните банки каква е реалистичната доходност, която може да се очаква от вашите инвестиционни  продукти и съответно за какъв период от време?

Зависи от риска. Ние предлагаме портфейли на доверително управление на двата края на диапазона риск – доходност. Много нискорисковите ICM Таргет ДЦК, инвестирани в първокласни държавни облигации, носят годишно около 4% за евро и над 5% за долари. Ние предлагаме и високорискови инвестиции в акции с така наречената стратегия total-return, които са удвоили стойността си за последните 4 години. Това прави средна годишна доходност от около 20%, независимо от посоката на пазарите.

Материалът не представлява препоръка за покупко-продажба на финансови инструменти и други инвестиционни активи.