5 неща, които пречат на производителността ни

5 неща, които пречат на производителността ни

5 неща, които пречат на производителността ни

Компании, които имат за цел да станат "организации с висока производителност", могат да черпят методи и знания от буквално стотици техники за управление. Повечето от тях изглеждат разумни и смислени, с малката подробност, че в повечето случаи няма абсолютно никакво доказателство, че някоя от тези дейности реално ще подобри  производителността в краткосрочен или дългосрочен план. Трудно е да се разбере кои от тези методи са наистина важни за една организация, за да тръгне тя по пътя на високата ефективност. В моята глобална изследователска дейност от 290 проучвания се опитах да разреша тази дилема, като идентифицирах 189 характеристики на високоефективните компании. След това ги сравних и изведох нещата, които не трябва да правим. По-долу е частичният списък на някои от тези изводи.

Предупреждение: многото проучвания, които направих, показват че техниките, методите и дейностите, изброени по-долу не непременно не са важни в някакъв смисъл. Някои от тях очевидно са важни - например, че всяка организация се нуждае от стратегия, защото без нея ще бъдете като кораб без компас и може лесно да бъдете отнесени от течението. Но само стратегията няма да направи организацията високоефективна, тъй като вашите конкуренти също имат стратегии! Така че просто стратегията не е достатъчна, но трябва да бъде уникална.

Въпреки това, следните техники, методи и дейности, сами по себе си, представляват загуба на време и пари:

1. Организационен дизайн или структура

Оказва се, че няма специфични организационни дизайн или структура, които показват корелация с постигането на висока производителност. Следователно стартирането на реорганизация не е повод да се очаква подобряване на фирмените позиции. В действителност, моето изследване установи, че повечето реорганизации не успяват да дадат дългосрочно подобрение на производителността.

2. Автономия на служителите

Модерно е през последните години служителите да имат все повече власт, но това не е задължително да допринася за висока производителност. Резултатите от моите изследванията показаха, че високата степен на автономия в действителност може да има негативно въздействие върху конкурентната производителност.

3. Стратегия

По отношение на стратегията се оказва, че не е важно коя точно сме избрали, а дали е уникална в сравнение с конкурентите в същия отрасъл. Всички характеристики, отнасящи се до разходите за лидерство, диференциация на продуктите и стратегиите за клиентите трябва да имат отличителни характеристики.

4. Технологии

Много организации изразходват доста време и ресурси за прилагането на нови информационни и комуникационни технологии в своите продукти или услуги. За съжаление, това също не гарантира, че ще ги превърне в по-производителни организации.

5. Общуване

В много организации често могат да бъдат чути реплики от висшето ръководство от рода на: "Ние трябва да общуваме повече помежду си." Въпреки това, се оказва, че служителите обикновено не са загрижени да разберат какво им да каже управлението. Те са ангажирани, когато разбират как това влия върху техния живот.

Андре де Вал, OpenForum

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ