Без промяна на доходите през 2014 г., разходите обаче се покачили

Без промяна на доходите през 2014 г., разходите обаче се покачили

Без промяна на доходите през 2014 г., разходите обаче се покачили

През 2014 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в България е бил 4813 лв. Той остава без промяна спрямо 2013 г. Работната заплата формира 54,2% от общия доход на домакинствата, което е с 1,1% повече в сравнение с 2013 г.

В абсолютна стойност доходът от работна заплата средно на лице от домакинство у нас се е увеличил с 53 лв. (2,1%) на годишна база и през 2014 г. достига 2610 лева.

През 2014 г. относителният дял на доходите от пенсии е бил 25,8% от общия доход на домакинствата. Той нараства с 0,3% спрямо 2013 г. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 29,4% от общия доход на домакинствата.

През изминалата година относителният дял на дохода от домашно стопанство намалява спрямо 2013 г. и е бил 1,4% от общия доход на домакинствата.

През 2014 г. българските домакинства са изразходвали 4509 лв. средно на лице, което е с 1% повече в сравнение с 2013 г.

За храна са изразходвани 1458 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 33,2% през 2013 г. на 32,3% през 2014 г.

През 2014 г. намаляват с 4,1% спрямо 2013 г. и разходите за жилище, вода, електроенергия и горива.

Всички други разходи се увеличават на годишна база, като най-съществено е увеличението при разходите за облекло и обувки (с 11 %), жилищно обзавеждане и поддръжка на дома (с 9,2%), транспорт (с 6,9%) и разнообразни стоки и услуги (с 6,5%).

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ