Близо 3% ръст на икономиката през първото тримесечие

Близо 3% ръст на икономиката през първото тримесечие

Близо 3% ръст на икономиката през първото тримесечие

Икономиката на България през първото тримесечие на 2016 г. е нараснала с 2,9% в сравнение със същия период на 2015 г. На тримесечна база БВП се е увеличил с 0,7%, показват експресни данни* на Националния статистически институт (НСИ).

БВП в номинално изражение достига 17,926 млрд. лв.  Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2016 г. е в размер на 15,207 млрд. лв.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85,2%), което в стойностно изражение възлиза на 15,268 млрд. лв. През първото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е в размер на 2,839 млрд. лв. и заема 15,8% относителен дял в БВП.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2016 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. брутната добавена стойност нараства с 0,9%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2016 г. принос за регистрирания икономически растеж има крайното потребление - с 0,5%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2016 г. брутната добавена стойност се увеличава с 2,5% спрямо същия период на 2015 г.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2,4%. Бруто образуването на основен капитал отчита намаление през първото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 3,9%. Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 0,3 и 2,8%.

*Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ