В кои сфери са най-високите заплати у нас

В кои сфери са най-високите заплати у нас

В кои сфери се получават най-високи заплати у нас? За поредно тримесечие това са далекосъобщенията, енергетиката и финансовите и застрахователни дейности. Най-ниски са заплатите в хотелиерството и ресторантьорството, както и административните и спомагателни дейности.

През първото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 859 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. с 1,4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 10,8%, и „Административни и спомагателни дейности” - с 8,1%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2015 г. е 856 лв., за февруари - 839 лв., и за март - 882 лева.

През първото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства със 7,9% спрямо първото тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - с 16,1%, „Професионални дейности и научни изследвания” - с 13,7%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 12,4%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2015 г. са:

  •  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” - 1 984 лева
  •  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 564 лева
  •  „Финансови и застрахователни дейности” - 1 530 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство” - 586 лева
  • Други дейности” - 612 лева
  • „Административни и спомагателни дейности” - 643 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 4,5%, а в частния сектор - с 9,4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2015 г. се увеличават с 26,5 хил., или с 1,2% спрямо края на декември 2014 г., като достигат 2,23 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2014 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - със 7,5%, и „Други дейности” - със 7,2%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ - с 3,9%, и „Операции с недвижими имоти”- с 2,6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22,3 и 17,3%.

В края на март 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 13,5 хил., или с 0,6% повече в сравнение с края на март 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост “ - с 10,1 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 5,4 хил., и „Селско, горско и рибно стопанство” - с 2,6 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - със 7,7%, и „Селско, горско и рибно стопанство “ - с 3,8%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2015 г. спрямо края на март 2014 г. има в икономическа дейност „Административни и спомагателни дейности” - с 5,5 хил., а в проценти - в „Операции с недвижими имоти” - с 6,9%.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ