Българската фондова борса обмисля да пусне свой ESG индекс до края на годината

Българската фондова борса обмисля да пусне свой ESG индекс до края на годината

Ръководството на Българската фондова борса (БФБ) планира да пусне до края на годината свой индекс на устойчивостта на българските публични компании - ESG индекс. Методологията по него е разработена съгласно установеното сътрудничество с компанията "LSEG Data and Analytics", бивша Refinitiv. Бъдещият индикатор ще стъпва на отсъждания рейтинг за устойчивост от LSEG. Това обяви Маню Моравенов, член на СД и изпълнителен директор на БФБ, на събитие на Комисията за финансов надзор (КФН) на тема "Бъдещи предизвикателства и очаквания в небанковия финансов сектор".

Конференцията в Интер Експо Център е посветена на принципите на корпоративното управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ОИСР в България и на регулациите в дигиталната ера през призмата на Регламента за цифровата оперативна устойчивост (DORA) и Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA). 

Маню Моравенов отправи призив към публичните дружества да се сдобият с ESG рейтинг. Самият процес е безплатен. Компанията следва да попълни 186 показателя, структурирани по трите направления на устойчивостта - екология, корпоративна социална отговорност и корпоративно управление, предаде БТА. 

Предвид предстоящото пускане на индекса за устойчивост от БФБ ще преосмислят и нуждата от сега съществуващия индикатор за корпоративно управление. Решението дали единият индекс ще замени другия или и двата индикатора ще съществуват едновременно, ще се вземе в консултации с Националната комисия по корпоративно управление. 

За Маню Моравенов устойчивостта (ESG стандартите) и корпоративното управление са в основата на дейностите и на начина, по който публичните дружества, а и не само те, трябва да общуват с обществеността оттук насетне.  

Устойчивостта (ESG стандартите - бел. авт.) и корпоративното управление са спойката и в основата на дейностите и на начина, по който публичните дружества, а и не само те, трябва да общуват с обществеността. 

Принципите на ОИСР са глобален стандарт и задават рамката, в която компаниите трябва да действат, за да имат достъп до финансиране през капиталовите пазари. Тези стандарти са необходими и за изграждането на доверие на публичните дружества с инвеститорите и заинтересованите лица. А списъкът на тези лица е вече разширен до всеки, който в една или друга степен има отношение с дадена компания, сред които са и медиите, и нейните служители, обясни Моравенов. 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ