БНБ: Депозитите на домакинствата се увеличили с 9,5% за година, кредитите - с 14,3 на сто

БНБ: Депозитите на домакинствата се увеличили с 9,5% за година, кредитите - с 14,3 на сто

БНБ: Депозитите на домакинствата се увеличили с 9,5% за година, кредитите - с 14,3 на сто

Депозитите на Домакинства и НТООД(нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са били в размер на 74.046 млрд. лв., или 41.9% от брутния вътрешен продукт(БВП) в края на април 2023 г. Те се увеличават с 9.5% спрямо същия месец на 2022 г. Това показват данните от статистиката на Българската народна банка(БНБ).   

Депозитите на неправителствения сектор са 118.646 млрд. лв. (67.1% от БВП). Годишното им увеличение е 12.8% (13.1% годишно повишение през март 2023 г),  Депозитите на "Нефинансови предприятия" пък са в размер на 40.688 млрд. лв., или 23% от БВП в края на април тази година. В сравнение със същия месец на миналата година. те се увеличават с 21.3% при 21.6% годишно повишение година по-рано. Депозитите на финансовите предприятия обаче намаляват с 2.9% на годишна база през април 2023 г. (5.1% годишно повишение през март 2023 г.) и в края на месеца достигат 3.912 млрд. лв. (2.2% от БВП), показват още данните на Централната банка.

 БНБ отчита ръст и на кредитите за домакинствата и НТООД. В края на април тази година те са в размер на 34.441 млрд. лв. (19.5% от БВП). Спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 14.3%.

Жилищните заеми са за 17.275 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.6%. Потребителските заеми  пък  възлизат на 15.555 млрд. лв., като се увеличават с 11.7% спрямо април 2022 г..

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват със 7.9% на годишна база през април 2023 г. (7.9% годишно повишение през март 2023 г.) и в края на месеца достигат 41.891 млрд. лв. (23.7% от БВП).

На годишна база другите кредити нарастват с 6.8%, като достигат 399 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 10.9% на годишна база през април 2023 г.  и в края на месеца са 426.2 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 6.534 млрд. лв. (3.7% от БВП). В сравнение с април 2022 г. те се увеличават с 27.3% (26.8% годишно повишение през март 2023 година).

През април 2023 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 11.6%, като достигат 85.243 млрд. лв. (11.6% годишно повишение през март 2023 година). В края на април 2023 г. кредитите за неправителствения сектор са 82.866 млрд. лв. (46.9% от БВП) при 82.120 млрд. лв. към март 2023 г. (46.5% от БВП). През април 2023 г. те се увеличават на годишна база с 11.9% (11.9% годишно повишение през март 2023 година).

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 177.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити са 177.4 млн. лв. (в т. ч. 2.3 млн. лв. през април 2023 г.) като за последните 12 месеца няма обратно изкупени кредити, отчитат още от БНБ.

Според статистиката на БНБ нетните чуждестранни активи  намаляват на 83.883 млрд. лв. в края на отчетния месец при 85.765 млрд. лв. в края на март 2023 г. Те нарастват с 15.4% в сравнение с април 2022 г. , или 19.8% годишно повишение през март 2023 година.

През април  тази година чуждестранните активи се увеличават с 14.8% , като достигат 99.683 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 15.800 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 12%, отчитат още от БНБ.

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ