Парите в обращение се увеличиха с 2,1729 млрд. лв. за година

Парите  в обращение се увеличиха с 2,1729 млрд. лв. за година

Парите в обращение се увеличиха с 2,1729 млрд. лв. за година

Парите в обращение у нас са се увеличили с 2,1729 млрд. лв. или с 11% за година. В края на 2022 г. парите в обращение са над 27,425 млрд. лв., показва  статистиката  на  Българската народна банка (БНБ). За сравнение, през 2021 г. нарастването на парите в обращение беше с 3,456  млрд.  лв.(16,3%).

В края на миналата година в обращение са 596,7 млн. броя банкноти. Това е с 12,5 млн. броя, или с 2,1%  повече в сравнение с края на септември. През четвъртото тримесечие на 2022 г. общата им стойност нарасна с 3,4% , достигайки 26 826.4 млн. лв. 

39,66% от общия брой на банкнотите в обращение в края на 2022 г. са банкнотите от 50 лева, като в  края на миналата  година в обращение са 236,6 млн. броя банкноти от  този номинал.

Едва 5,20 на сто  от банкнотите в обращение са тези с  номинал  от 5 лева.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на декември 2022 г. е 44,96 лв., което представлява увеличение с 0,57 лв. спрямо края на третото тримесечие. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2,55 лв., или с 6 на сто вследствие на значително по-ускорените темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

Според статистиката на централната  банка края на 2022 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,96 на сто, а на разменните монети – 2,03%.

Общият брой на разменните монети в обращение се е увеличил със 188,8 млн. (6,6 на сто), а стойността им – с 40,3 млн. лв. (7,8 на сто). На годишна база  най-голямо (9,4 на сто)   е увееличението на монетите с номинал 2 лева. В края на 2022 г. в обращение са били  85,2 млн. броя двулевки, което прави  увеличение със 7,3 млн. броя. При останалите номинали нарастването на броя им е в границите от 5,3 на сто за монетите от 1 стотинка до 8 %н за монетите от 20 стотинки.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ