Средната месечна заплата у нас се е увеличила с близо 17% за година

Средната месечна заплата у нас се е увеличила  с близо 17% за година

Средната месечна заплата у нас се е увеличила с близо 17% за година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата  у нас нараства с 16,6 на сто спрямо  четвъртото тримесечие на 2021 г. Спрямо същия период на предходната година средното месечно възнаграждение  в обществения сектор нараства с 13,5 на сто, а в частния - със 17,7 на сто.Това показват данните на Националния статистически институт(НСИ), оповестени днес. 

През последното тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 879 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на миналата година със 7.8%.   

Най-голямо увеличение  е регистрирано в  дейностите „Образование“ - с 19.7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 14.9%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 12.6%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.0%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2022 г. е 1 839 лв., за ноември - 1 851 лв., а за декември - 1 947 лева.  

През четвъртото тримесечие на миналата година  спрямо последното тримесечие на 2021 г. най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Селско, горско и рибно стопанство" - с 23,4 на сто, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 23,1 на сто, и "Други дейности" - с 22,1 на сто. Икономическите дейности, с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2022 г. са:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4417 лева;  "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2934 лева и  "Финансови и застрахователни дейности" - 2853 лева.

На-нископлатени са били наетите в икономическите дейности:  "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1088 лева; "Други дейности" - 1275 лева и  "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1356 лева.

Според данните на статистиката броят на наетите по трудово и служебно правотношение към края на декември 2022 г. намаляват с 16.5 хил., или с 0.7%, спрямо края на септември 2022 г., като достигат 2.26 млн. души  по предварителни данни на статистиката. 

Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.9%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.5%.

Най-голямо увеличение на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ - с 1.2%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 1.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.5 и 16.8%.

В края на декември 2022 г. в сравнение с края на декември 2021 г. наетите хора по трудово и служебно правоотношение намаляват с 5.6 хил. или с 0.2%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 6.5 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.1 хил., и „Строителство“ - с 3.9 хил., а най-голямо увеличение - в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.1 хил., и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 3.7 хиляди. „

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ - с 3.1%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 2.3%, и в „Преработваща промишленост“ - с 1.4%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ - с 5.7% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.4%, показват още данните на националната статистика. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ