ЕЦБ и БНБ установиха суап линия за осигуряване на ликвидност в евро до 2 млрд. евро

ЕЦБ и БНБ установиха суап линия за осигуряване на ликвидност в евро до 2 млрд. евро

ЕЦБ и БНБ установиха суап линия за осигуряване на ликвидност в евро до 2 млрд. евро

Европейската централна банка и Българската народна банка установиха суап линия за осигуряване на ликвидност в евро, съобщиха от БНБ. Суап линията, чийто размер е определен на 2 милиарда евро, ще остане в сила до 31 декември 2020 г., или толкова дълго, колкото е необходимо. 

ЕЦБ и БНБ се договориха да сключат предпазно валутно споразумение (суап линия), за да осигурят евро ликвидност. Съгласно новата суап линия Българската народна банка ще може да вземе до 2 милиарда евро в замяна на български левове. Максималният падеж за всяка изтеглена сума ще бъде три месеца. България се подготвя за участие във валутния механизъм (ERM II), което е предпоставка за дадена държава-членка да се присъедини към Еврозоната.

Какво представлява суаповата линия?

Линия за валутен суап е споразумение между две централни банки за обмяна на валута. Чрез нея дадена централна банка може да получи ликвидност в чуждестранна валута от централната банка, която я емитира – обикновено защото е необходимо да се предостави съответната валута на местни търговски банки, обясняват от Европейската централна банка. Например суап линията със Системата на Федералния резерв дава възможност на ЕЦБ и на всички национални централни банки от еврозоната да получават щатски долари от Федералния резерв в замяна на сума в същия размер в евро, която му се предоставя. Тези споразумения са част от набора от инструменти на централните банки по паричната политика, използвани от десетилетия.

Как функционират суап лините?

При нормални обстоятелства, в случай че дадена банка от еврозоната се нуждае от щатски долари, например за да предостави кредит в тази валута на клиент, банката се обръща към пазара. Но ако разходите за финансиране в щатски долари са твърде високи или ако има нарушения на пазара, банката може да се обърне към съответната национална централна банка. В този конкретен случай ЕЦБ може да получи долари благодарение на валутното споразумение с Федералния резерв.

Понастоящем ЕЦБ провежда ежеседмични търгове, на които банките от еврозоната могат да заявят определено количество долари за заемане при предварително определен лихвен процент. В замяна на доларите те трябва да предоставят на ЕЦБ висококачествено обезпечение, чиято стойност се определя от текущите пазарни цени („оценка по пазарна стойност“) минус съответно намаление (наричано „дисконтиране“). Много от тези валутни споразумения основно служат за защитна мрежа и никога не са били задействани.

В съответствие с основната си политика за осигуряване на високо равнище на оперативна готовност, ЕЦБ редовно прави проверка на своите инструменти по паричната политика, за да гарантира, че те могат лесно и сигурно да бъдат задействани при необходимост.

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ