Пътническите превози са замразени, но трупат разходи

Пътническите превози са замразени, но трупат разходи

Пътническите превози са замразени, но трупат разходи

Загуби за милиони левове търпят пътническите превози у нас след въвеждането на извънредното положение през март. Причината – спрени редовни линии и липса на приходи, а в същото време нарастващи разходи както за заплати на шофьорите, така и за застраховки, гараж и сервизни бази. Такава е ситуацията в сектора през погледа на председателя на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова в интервю за Мениджър Нюз. Тя прогнозира, че поне година ще е нужна на бранша да се съвземе от двумесечните рестрикции.

- Г-жо Милтенова, с въвеждането на извънредното положение бяха спрени пътническите превози почти в цялата страна. Пред колапс ли е секторът?

- Заради извънредното положение ситуацията в обществения превоз на пътници е силно усложнена. Международните превози, случайните и специализираните превози на ученици са напълно преустановени. По отношение на превоза по редовни автобусни линии нещата са още по-тежки. Освен разходите за застраховки, гаражни и сервизни бази, счетоводно обслужване и други текущи разходи, ежедневно се генерират разходи за горива, заплати и поддръжка на превозните средства. Като цяло разходите са в пъти повече от приходи, което води до липсата на ликвидност в сектора.

- Какви са калкулираните към момента загуби от 13 март насам?

- Загубите в нашия бранш се изразяват в милиони левове.

- Колко време ще е нужно на бранша, за да се изправи на крака?

- Времето за възстановяване на бранша зависи от мерките за излизане от кризата, които правителството ще предприеме. При адекватно предоставяне на държавна помощ, в рамките на една година браншът вероятно ще се съвземе.

- Има ли критично засегнати населени места от преустановените междуселищни маршрути?

- Засегнати са всички населени места, обслужвани по републиканската транспортна схема, както и населените места от областните и общински транспортни схеми, тъй като голяма част от автобусните линии не попадат в обхвата на субсидираните превози.

- Какви са загубите за международните автобусни линии? Очаква ли се възстановяване на дейността в тази сфера?

- Конкретно статистика за загубите в тези превози не е правена. Възстановяване на международните превози може да се очаква едва след отмяната на извънредното положение и отварянето на границите на останалите държави.

- Очакват ли се съкращения на шофьори на автобуси? Има ли опасност от фалити на по-малките фирми?

- По отношение на фалитите на предприятия, по-силно застрашени са големите фирми, които имат огромни месечни разходи и за които мерките за предоставяне на безвъзмездна помощ не се отнасят към настоящия момент. Малките фирми по-лесно биха оцелели с предвидената помощ до 10 000 лв., но винаги има риск от фалити. Очакват се съкращения на шофьори, особено в сферата на случайните и специализираните превози на ученици, които са преустановени.

- Вече се заговори за поетапна отмяна на ограничения и съживяване на „замразени“ сектори. Готови ли сте за това?

- При поетапна отмяна на ограниченията, автобусният бранш е в пълна готовност да продължи да предоставя услугата на населението.

С Магдалена Милтенова разговаря Анелия Тодорова, Мениджър Нюз

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ