Рекордно ниска безработица. Вижте кои професии са най-търсени

Рекордно ниска безработица. Вижте кои професии са най-търсени

Рекордно ниска безработица. Вижте кои професии са най-търсени

Безработните, регистрирани в бюрата по труда през януари 2019 г. са 209 308. Това е най-малкият им брой през този период на годината от въвеждането на административната статистика на Агенцията по заетостта през 2004 г.

Равнището на регистрираната безработица през януари е 6,4 на сто, като на годишна база се отчита значително намаление от 0,8 процентни пункта. Сравнението с предходния месец показва леко нарастване от 0,3 процентни пункта, обусловено от характерната за сезона по-слаба икономическа активност.

Новорегистрираните през януари са 32 756, като от тях 1 861 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали близо 2 000 лица чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери. Като търсещи работа през месеца са били регистрирани 609 души от тези групи.

През януари общо 17 681 души са постъпили на работа, като 90.3 на сто от тях са устроени в реалната икономика.

В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, на субсидирани работни места са устроени 1 696 : 1 653 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 25 - по мерки и 18 - по програми за обучение и заетост.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 13 859, като 73,8 процента от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (31 на сто), държавното управление (13,9 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (13,4 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (6,9 на сто), административните и спомагателните дейности (5,6 на сто), строителството (4,2 на сто) и др.

Най-търсените групи професии през месеца са:

  • персонал, полагащ грижи за хората;
  • работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта;
  • оператори на стационарни машини и съоръжения;
  • персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.);
  • квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни;
  • продавачи;
  • металурзи, машиностроители и сродни на тях занаятчии.
Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ