Брутният външен дълг на сектор Държавно управление се свил с над 430 млн. евро.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление се свил с над 430 млн. евро.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление се свил с над 430 млн. евро.

Брутният външен дълг в края на април 2018 г. е в размер на 32,877 млрд. евро, което е с 431,9 млн. евро  по-малко в сравнение с края на 2017 г., сочат данните на Българската народна банка.

На годишна база дългът намалява с 1,461 млрд. евро. В края на април 2018 г. дългосрочните задължения са 25,044 млрд. евро. Дългосрочният дълг намалява с 1,349 млрд. евро спрямо април 2017 г. Краткосрочните задължения възлизат на 7,833 млрд. евро. Краткосрочният външен дълг намалява на годишна база със 111,3 млн. евро.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2018 г. е 5,644 млрд. евро (10.5 на сто от БВП). Външните задължения на сектора се понижават с 859,8 млн. евро  спрямо април 2017 г.

Външните задължения на сектор Банки са 4,417 млрд. евро. На годишна база дългът на сектора нараства с 28 млн. евро.

В края на април 2018 г. вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,676 млрд. евро и нараства с 270 млн. евро  спрямо април 2017 г.

През януари - април 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 2,039 млрд. евро  при 1,582 млрд. евро за януари - април 2017 г., отчита БНБ.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ