Застрахователният пазар държи посока на устойчив растеж

Застрахователният пазар държи посока на устойчив растеж

Застрахователният пазар запазва устойчивия си растеж, характерен за 2021 г., сочат последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН), които са към края на октомври миналата година. Ръстът на премийният приход е 12% до 2.675 млрд. лв., като изплатените обезщетения са нараснали с 8.4% на годишна база и достигат до 1.063 млрд. лева. Сравняването на тези резултати с предпандемичната 2019-а сочи, че премийният приход към октомври 2021 г. е 10 на сто по-голям спрямо същия период на 2019-а.

Пазарът на общо застраховане за анализирания период регистрира ръст на премийния приход от 8% на годишна база и възлиза на 2.192 млрд. лв. Изплатени са обезщетения за 881 млн. лв., като изменението на годишна база е 5,8%. КФН не отчита особена динамика при автомобилните застраховки, които са най-популярни, в сравнение с предходните месеци. Ръстът на премийния приход при застраховка „Гражданска отговорност“ към края на октомври е 6.8% на годишна база, като абсолютната стойност на събраните премии е 967 млн. лв. Изплатените обезщетения са със 7.2% повече спрямо октомври 2020-а. Нарастването на премийния приход по „Каско“ е 8.9% до 591 млн. лв.

Анализаторите отчитат ръст от 16% на премийния приход от застраховка „Пожар и други опасности“ на годишна база, които достига до 82 млн. лв., като същевременно значително нарастват изплатените обезщетения от 36 на сто. Пазарните резултати на застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ показват слаб ръст от 3% спрямо същия период на 2020 г. и спад на размера на изплатените обезщетения от 32%.

Премийният приход от застраховка „Пътуване в чужбина“ се изчислява на 57 млн. лв. и отбелязва ръст от рекордните 174% на годишна база, който изпреварва дори 2019 г. За сравнение събраният премиен приход към октомври 2019 г. е 35 млн. лв., а към октомври 2021 г. той достига 57 млн. лв.

В животозастраховането продължава тенденцията за динамичен ръст, оформил се през 2021 г. Темпът е изпреварващ спрямо общото застраховане, което не е характерно за българския пазар. Към октомври 2021 г. премийният приход достига 483 млн., а ръстът на годишна база е 34%. Изплатените обезщетения нарастват с 23% и са в размер на 181 млн. лв.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ