"Аурубис България" крачка напред

Аурубис България крачка напред

"Аурубис България" крачка напред

Интервю с Тим Курт, изпълнителен директор на най-големия производител на мед и медни продукти в Югоизточна Европа

- Господин Курт, кои са корпоративните ценности и трайни убеждения, неподвластни на времето, с които отпразнувахте 150-годишнината на "Аурубис"?

- Преди 150 години с вписването на нашата компания в търговския регистър в Хамбург, Германия, започва нейната история. Днес "Аурубис" е международно оперираща компания, една от водещите интегрирани медни корпорации и най-големият в света преработвател на медни вторични суровини. В ролята си на фирма с промишлено производство и като работодател ние осъзнаваме голямата си отговорност - към околната среда, чиито ресурси използваме, към клиентите, пред които искаме ежедневно да се доказваме с нашите резултати и обслужване, към многото партньори, които ни подкрепят, и разбира се, към нашите работници и служители, без чиито идеи и активност нашият успех не би бил възможен, както и към техните семейства. За да оправдаем тази отговорност, ние се нуждаем от общо кредо, което да насочва действията ни - PRIMA ценностите на нашето предприятие. Performance (представяне), Responsibility (отговорност), Integrity (интегрираност), Mutability (нагласа към промяна), Appreciation (признание). От началните букви на английските понятия се получава PRIMA и това е означението на нашите ценности.

В "Аурубис България" отбелязахме годишнината в местността Света Петка край с. Чавдар. За всички нас това беше вечер, пълна с усмивки, хубави емоции и чудесно настроение.

150-годишната ни история е вече прочетена и стремежът ни да продължим да формираме бъдещето е и основната ни цел. С медта и нейните уникални свойства, с ясното разбиране за глобалните тенденции, които оказват влияние върху нашата индустрия, и с фокусираната, стратегическа ориентация на групата показваме, че "Аурубис" и занапред ще бъде крачка напред.

- С какъв икономически термин бихте описали състоянието на металургичния сектор у нас? Как е позиционирано управляваното от вас дружество?

- Със своето развитие металургичната индустрия вече създава специфична характеристика на българската икономика и определя страната като значим фактор в този производствен сектор на Европа. "Аурубис" доказва, че е налице потенциал за конкурентно присъствие на България на международните пазари.

Икономиката на новия век се развива върху основата на високи технологии и нови производства, за които металите са незаменима суровина. Металургията също прилага високотехнологични

процеси, за да отговори на съвременните изисквания и да остане базова индустрия, която създава нови производства и добавена стойност в икономиката.

По отношение на "Аурубис България" има няколко сфери, върху които сме се фокусирали през следващите 4 години. Те са част и от нашата нова инвестиционна програма - "Аурубис България Спектър 2018". Основната ни цел е "Аурубис България" да продължи да се развива успешно и в бъдеще. Това ще се случи както с участието на екип от професионалисти, така и при определени благоприятни условия за правене на бизнес тук. Някои от предизвикателствата, пред които се изправяме днес, са административните регулации и цената на електроенергията за индустриалните консуматори. Всички наши действия ще продължат да са насочени към превръщане на завода в Средногорието в металургично предприятие от най-висок световен стандарт в областта на опазването на околната среда. Убеден съм, че ако успеем да реализираме заплануваната програма, ще постигнем тази цел.

- Какво в момента е световното търсене и какви са цените на медта? Подемът на кои сектори най-силно влияе върху натоварването на вашите мощности?

- В момента цената на медта в региона е около

5 хил. долара. Ако погледнем производството на мед и концентрат, от една страна, и очакванията за търсенето в световен план, от друга страна, ще видим, че са повече или по-малко балансирани. Освен това прогнозите са за стабилен растеж на световната икономика до 2%. Развитието на нововъзникващите пазари и използването на нови технологии ще продължи да увеличава търсенето на мед. Основната двигателна сила е инфраструктурата, следвана от потребителските стоки. Основните приложения включват строителството, енергийното производство и дистрибуцията, електрониката, автомобилите и климатизацията. Китай е водещият двигател в търсенето на мед, с очаквания за увеличение на дела в световното търсене от 44% през 2013 г. с прогноза до 49% през 2020 година.

През настоящата година реализирахме един от най-мащабните ремонти на основното оборудване в "Аурубис България", което ще осигури безпроблемно функциониране на производството за

следващите десет години. Стойността на инвестицията бе близо 45 млн. евро, разпределени в две основни направления - купуване на ново оборудването и сключване на договори за доставка на материалите, а другото е изпълнение на оборудването и заплащане на труда по време на самите ремонтни дейности, както и някои допълнителни разходи. Смея да твърдя, че в момента нашата компания достигна върховата си позиция от създаването си, но ние не спираме да надграждаме постигнатото.

- Как се справяте с натиска на ниските цени от азиатските пазари? Кое е конкурентното предимство на произведеното в Европа и в България?

- Можем да предположим, че вероятно цената на медта през следващите години ще се увеличава. Причината за това е, че разходите за добив ще нараснат и трябва да се покриват. Ако това не стане, мините ще трябва да намалят производството, което веднага ще ограничи доставките и ще се вдигне цената.

- Бихте ли сравнили периодите преди и след кризата по отношение на инвестициите?

- Важно е да уточним, че никой не ни принуждава да правим тези инвестиции в България. Ние сме избрали да ги правим, тъй като смятаме, че средата е благоприятна. Нашите усилия са насочени към бъдещето. Моята основна роля е нашата компания да е добре подготвена организация, която да се справи с предстоящите предизвикателства. От техническа гледна точка трябва да се погрижим заводът да разполага с най-високите и модерни технологии в нашата област, с фокус върху подобряване на екологичния отпечатък.

- Хората, ресурсите или околната среда поставяте като основен фокус на социално отговорните ви програми?

- Нашият основен фокус са нуждите на хората и не ги разделяме. Последователната ни социална политика се реализира чрез партньорски програми с общинските ръководства на гр. Пирдоп и гр. Златица, които се изпълняват на годишна база и отговарят на социалната политика на компанията и приоритетните нужди на съответната община. Основните ни приоритети са: хора в неравностойно положение, образование и талантливи деца, спортни инициативи, културни проекти и други. За последните 10 години сме направили дарения на стойност над 6 млн. лева.

- За вас кой е неоползотвореният потенциал за развитие на металургията и какви са перспективите за устойчив възход на сектора у нас?

- Основен приоритет на фирмите в нашия бранш през последните години е да подобряват конкурентоспособността на производството чрез инвестиции в съвременно оборудване и технологии, да повишават производителността и качеството на продукцията, енергийната ефективност, опазване на природата и създаване на добра работна среда. Това са и нашите бъдещи планове за устойчив възход и просперитет на компанията, за да отговорим на потребностите на днешното и утрешното време, за да гарантираме своето устойчиво развитие на най-големия производител на мед и медни продукти в Югоизточна Европа.          

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ