Казвам. Искам. Правя. Всъщност какво правя? И какво искам?

Казвам. Искам. Правя. Всъщност какво правя? И какво искам?

По-ангажираните служители имат средно с 25% по-малко отсъствия от работа, по-висока производителност, по-малко болнични, по-малко инциденти, свързани с безопасността на работното място. Това показват резултатите от проучването на ангажираността, което Aon провежда от 30 години в компании в цял свят, прави го и у нас от 11. По-високата ангажираност допринася за повече удовлетворени клиенти, по-качествено изпълнение на работата и има пряко отражение върху финансовите резултати на компанията.

Ангажираността на служителите често се бърка с удовлетвореност и отдаденост. Тя показва нивото на психологическа инвестиция и допълнителни усилия, които служителят дава за организацията, за която работи.

Само 50% от служителите знаят какво е ангажираност, показва проучване на Aon. Въпреки това изключително важна първа крачка към изграждането на фирмена култура на ангажираност е запознаването на всички служители с нея и какви са отговорностите за създаването и поддържането є.

Aon определя ангажираността чрез три поведения: Казвам. Искам. Правя. За нас е важно да разберем дали хората в екипите:

- "Казват" положителни неща за компанията си и действат като нейни посланици;

- "Искат" да останат в дългосрочен план;

- "Правят" и влагат допълнителни усилия, за да допринесат за успеха.

В допълнение на ангажираността на служителите проучването измерва удовлетвореността в 14 области, които са от съществено значение за ефективното работно място. Това са репутация, възможности за кариерно развитие, сътрудничество, различия и приобщаване, овластяване/автономия, спомагаща инфраструктура, обучение и развитие, топмениджмънт, управление на представянето, възнаграждение и признание, преки ръководители, таланти и служители, работа (задачи/дейности) и баланс работа и личен живот.

Факторите, които имат най-силно влияние върху нивото на ангажираност на служителите през годините, се променят.

До 2010 г. у нас те са по-скоро стабилни, като в топ 3 са удовлетвореността от възможностите за кариерно развитие, репутацията на компанията и признанието, което служителите получават.

От 2012 г. обаче на преден план се появява оценката на представянето като фактор с голямо значение за ангажираността. Важна тежест започва да има и работата и подкрепата от преките ръководители, както и наличните политики и практики в компанията.

И факторът, който излиза на челните позиции след 2014 г., е удовлетвореността от пакета от допълнителните придобивки, които работодателите предоставят на своите служители.

Интересна тенденция се наблюдава при ангажираността и годините стаж в компанията. През 2016 г. нивото на ангажираност на новопостъпилите служители е 75%. Това не е изненадващо - всеки избира новото си работно място с ентусиазъм, мотивация и определени очаквания. Какво обаче се случва след първите три месеца? Нивото на ангажираност спада с повече от 10% и през следващата година в компанията то е 64%. Такъв спад не се наблюдава сред компаниите, класирани като "Най-добри работодатели" в проучването на Aon. След първите три месеца нивото на ангажираност спада едва с 2% - от 83 на 81%.

Най-много след първите три месеца спадат удовлетвореността от топмениджмънта, подкрепата от преките ръководители и признанието, което служителите получават. Често съществуващите системи за кариерно развитие са добри само във вид на писмена процедура и правила. След първите три месеца в компанията едва 43% от анкетираните служители споделят, че има система за кариерно развитие. Когато не виждат своето развитие в компанията, тяхната ангажираност спада. Само 51% считат, че компанията открива и развива талантливите си служители, и 50% се съгласяват, че повишава тези, които допринасят най-много за успеха є. Остава усещането, че добре свършената работа и постигането на поставените цели не са критерии за професионално израстване и по-добро възнаграждение.

Най-сигурни на пазара на труда в България са служителите от ИТ и аутсорсинг сектора. "Ако трябва да си търся работа сега, бързо бих си намерил" - 83% от служителите в ИТ са напълно съгласни с това твърдение, както и 75% от аутсорсинг индустрията. Най-склонни да си търсят работа в чужбина са служителите от сектор "Производство" и "Транспорт и логистика".

Източник: Списание "Мениджър"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ