Техниката на кубичната перспектива

Техниката на кубичната перспектива

Всяка рекламна кампания трябва да започне с добра идея, но какво се случва, когато тази идея се бави?

Независимо какви са продуктът или услугата, или в кой канал ще бъдат рекламирани (радио, телевизия, списания, вестници, онлайн), стартът е най-важен.

Брейнстормингът е една от основните техники за стимулиране на ума сред рекламистите. Много често обаче не е достатъчно да седнеш и да си кажеш, че ще го правиш, докато ти хрумне чудесна идея. Затова съществуват много, различни техники за брейнсторминг, които стимулират креативния процес. Авторите в chon.com разказват за няколко от тях:

Кубичната перспектива. Тя стимулира участника в брейнстормига да погледне идеята от 6 различни гледни ъгъла и да реши дали е добра или не. Запишете идеята си. След това я приложете към 6 критерии: опишете я, сравнете я с нещо друго, асоциирайте я с нещо, анализирайте я, представете си я приложена на практика и след това опитайте да измислите всички възможни начини да й се противопоставите и да я оспорите.

Изброяването на точки (Bullet points). Тази техника е полезна, когато вече има една идея и тя трябва да се разшири. Пише се основната тема или идея най-отгоре на бяло табло и след това се изписват отдолу вертикално всички други асоциации и думи, които хрумват от нея, изброени с точки. Практиката е подобна на тази на доктор Хаус от едноименния американски сериал, който изписва един под друг на бяло табло с маркер симптомите, за да сглоби пъзела и да разбере коя е болестта. Друг метод, който с визуалната си постройка стимулира появата на нови и нови идеи според авторите в chron е този със създаването на мрежа. В центъра й, в кръг се изписва основната идея. След това около нея се записват асоциациите свързани с линия към основната под формата на слънце.

Свободното писане. Това е най-простичката и най-фундаментална техника на брейнсторминга, но много често работи. От нейното приложение много често възниква първоначалната идея на маркетинг кампанията. Хванете бял лист хартия и без да се замисляте, напишете всичко, което ви хрумва на секундата във връзка с този продукт или услуга. Не се тревожете какво пишете и дали го пишете правилно. Само пишете каквото ви дойде наум. Направете го в рамките на 10 минути. След това прегледайте записките си.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ