Прогноза: Рекламният пазар в България ще нарасне с над 5% тази година.

Прогноза: Рекламният пазар в България ще нарасне с над 5% тази година.

Рекламните инвестиции в България ще се покачат с над 5% през 2018 г. Това очакват експертите на комуникационната група Dentsu Aegis Network.

Компанията публикува актуализирана прогноза за развитието на рекламния пазар в световен мащаб. Тя предвижда по-добри резултати от посочените от нея в началото на годината.

За България прогнозираният ръст на рекламните инвестиции за 2018 г. се очаква да е 5,4% на годишна база, като основният двигател за това ще бъде дигиталната реклама, в частност мобилната и програматик, и онлайн видеото.

В световен план разходите, които компаниите ще напрвят за програматик ще са близо двойно по-големи отколкото през 2017 г. Мобилната реклама окончателно ще детронира инвестициите за реклама през десктоп и за първи път през 2018 г. дигиталните инвестиции ще достигнат 25% от общите медийни разходи на пазара у нас.

Докладът предвижда ръст на разходите за реклама по света от 3,9 % през 2018 г., в сравнение с 3,3% през 2017. Прогнозата на Dentsu в началото на годината очакваше ръст за 2018 г. от 3,6%. Събитията, които най-силно стимулират този растеж, са започналото Световното първенство по футбол, Зимните олимпийски игри и предстоящите избори за Конгреса на САЩ.

Регионите, които носят най-висок дял в общите рекламните инвестиции в световен мащаб, са Азия (41%) и Северна Америка (32%).

Западна Европа допринася с 13% към глобалните разходи за реклама, а Източна Европа -  с 5%.

Продължава на страници 2 и 3.

"В контекста на синхронизирания икономически растеж в САЩ, Европа и Азия тези цифри показват по-положителна перспектива днес, отколкото в началото на годината, и представляват скромен, но окуражаващ източник на оптимизъм", коментира главният изпълнителен директор на Dentsu Aegis Network Джери Булман.

"Забелязваме ревизии нагоре в по-голяма част от ключовите пазари, а развиващите се икономики, като Индия например, показват високи темпове на растеж. Американската икономика се разраства силно, благодарение на икономическото стимулиране и съкращаването на данъците. Китайският пазар също продължава да нараства, като при него растежът се основава почти изцяло върху платформите за електронна търговия Alibaba, Tencent и Baidu", казва още той.

"Дигиталният сектор остава доминиращата зона за растеж, като 25% от световните рекламни инвестиции се очаква да бъдат доставени за първи път от мобилна реклама. Дигиталните медии вече са водещата форма на реклама в 21 от 59-те пазара, които следим", продължава Блуман.

Ето и най-важните медийни тенденции според доклада: 

Мобилната реклама – право нагоре 

Мобилното устройство вече се превръща в основната точка за достъп до всички дигитални услуги и съдържание. През 2018 г. 52,2% от целия световен трафик в световен мащаб е генериран от мобилни телефони (2% ръст спрямо  миналата година), според Statista. Последната статистика сочи, че хората прекарват безпрецедентно много време на смартфоните си - повече от пет часа на ден, като това се дължи преди всичко на наличиието и лесния достъп до висококачествено дигитално видео съдържание.

Потреблението на мобилни видеоклипове нараства сред всички възрастови групи и категории. 9 от 10 потребители на социални медии предпочитат да използват търсачката на мобилното си устройстно, а мобилните приложения отнемат около 70% от времето, прекарано в социалните медии. На база на тези данни мобилната реклама се предвижда да отхапе над една четвърт от общите медийни инвестиции в световен мащаб, а за България се очаква тя да достигне близо 50% от общите дигитални инвестиции през 2019 г.

Дигиталната реклама води парада

В световен мащаб разходите за дигитални медии се очаква да нараснат на годишна база с 12,6% през 2018 г. –  над три пъти повече от всички останали медии взети заедно (3,9%), като основните движещи сили за това ще са онлайн видеото (+24,6%) и социалните медии (+21,6%). За България главният двигател на дигиланата реклама ще бъдат мобилната реклама, програматик закупуването и онлайн видеото.

Както вече беше прогнозирано по-рано, дигиталната реклама ще изпревари телевизията за първи път през тази година, и ще привлече дял от 38,4% от общите рекламни инвестиции спрямо 35,5% дял за ТВ. У нас също за първи път дигиталните медии ще привлекат една четврът от общите медийни инвестиции на пазара.

Програматик закупуването се очаква да нарасне с 23,2% през 2018 г. и 19,1% през 2019 г., благодарение на способността за консолидиране на програматик стратегии за различни устройства и формати, което продължава да дава възможност на рекламодателите за да достигнат в мащаб до най-точната си аудитория. За България инвестициите в програматик закупуване се очаква да нарастне на годишна база с +74.9% през тази и с +63.8% през 2019 г.

• Традиционните медии се очаква да генерират спад от около -0.5% през 2018 г. и -0.4% през 2019 г. Медийните инвестиции в печатни медии ще продължи да намалява в световен мащаб до -7.5% през 2018 спрямо 2017 г. В България този тренд също е негативен, но по-плавен в сравнение с глобалните тенденции. Радиото, външната реклама и киното ще продължат да поддържат стабилен ръст. За България радио рекламата се очаква да се увеличи с 5,1% на годишна база за 2017 г., а външната реклама – с 12.1%.

• Телевизията в световен мащаб ще се върне към позитивни нива на растеж (+1.2% за 2018 г.) след като през 2017 г. отчете негативен спад от -0.7% на годишна база. Въпреки това тя остава основната медия използвана в медийния микс включително в България, където въпреки последователния спад в ръста й на годишна база, тя продължава да привлича над 50% от общите медийни инвестиции за реклама у нас.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ