Фонд на фондовете търси мениджър за управление на 38.5 млн. евро

Фонд на фондовете търси мениджър за управление на  38.5 млн. евро

Фонд на фондовете търси мениджър за управление на 38.5 млн. евро

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър на Фонд Мецанин/Растеж (ФМР), който ще управлява публични средства от 38.5 млн. евро по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инструментът ще привлече и допълнително частно финансиране от минимум 16.5 млн. евро.

ФМР ще подкрепи развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 2.5 млн. до 7 млн. евро.

Прилагането на финансовия инструмент ще доведе до увеличаване на производителността и потенциала за износ на българските МСП. Наред с бизнес целите, инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на финансираните предприятия.

Подкрепата от ФМР ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, съществена част от които ще бъде предоставена под формата на мецанин финансиране.

Мецанинът е форма на квази-дялова инвестиция, попадаща между капиталовото и дългово финансиране. В общия случай, то предоставя възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

Инвестиционният период на ФМР е 5 години при срок на фонда от 10 години с възможност за удължаване до две години.

За допълнителна информация и въпроси относно обявената процедура, може да се свържете с екипа на Фонд на фондовете на тел. +359 2 801 40 50 или на e-mail: office@fmfib.bg. Цялата информация за процедурата можете да видите ТУК

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ