Подписаха в София Директивата за командироването на работници

Подписаха в София Директивата за командироването на работници

Подписаха в София Директивата за командироването на работници

Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС, и Антонио Таяни, председател на Европейския парламент, подписаха днес актуализираните правила за командироване на работници, договорени от Българското председателство по време на неговия мандат. След като влязат в сила, новите правила ще гарантират заетите лица в целия Европейски съюз да получават еднакво заплащане за положения от тях труд, като по този начин ще установят правилния баланс между интереса на трудещите се и бизнеса. Срокът за транспониране и датата на прилагане ще бъдат две години след влизане в сила на Директивата.

По време на своя мандат, Българското председателство обедини държавите-членки около общи позиции по правилата за координиране на социалното осигуряване в ЕС, по баланса между професионалния и личен живот за родители и настойници, както и по по-справедливите условия на труд. След като се приемат, тези актове ще дадат нови и по-ефективни права на гражданите, като по този начин се поставят основите на Европейския стълб на социалните права.

Министър Павлова и председателят на ЕП Таяни подписаха и още два законодателни акта, които бяха финализирани по време на Българското председателство – за проверка за пропорционалност преди приемане на ново регулиране за професиите и за мониторинг и докладване на емисии на CO2 и разхода на гориво от нови тежкотоварни превозни средства.

Правилата за проверка за пропорционалност целят хармонизиране на начина, по който се изпълняват проверките за пропорционалност преди държавите-членки да въвеждат ново регулиране за професиите. Те ще увеличат прозрачността по начините, по които се регулират определени професии в държавите-членки. Това ще гарантира националните мерки да бъдат пропорционални, и че няма да се ограничава нецелесъобразно достъпа до професионална дейност и че няма да се създават неоправдани пречки на пазара по интернет.

Регламентът за мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежкотоварни превозни средства представлява част от цялостните усилия на ЕС за ограничаване на емисиите на CO2 и е крачка към конкурентоспособна ниско-въглеродна икономика.

Повече информация относно законодателните актове, подписани днес, можете да намерите туктук и тук.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ